kontakt
[FaceBook][EN]struktura » sekcje PTL
[menu]
kontakt [FaceBook][EN]

SEKCJA STUDIÓW NAD DZIEDZICTWEM I PAMIĘCIĄ KULTUROWĄ

Inicjatywa powołania w 2017 r. Sekcji studiów nad dziedzictwem i pamięcią kulturową wynika z dostrzeżenia przemian dokonujących się w otaczającym świecie i konieczności podjęcia nowych krytycznych trans-dyscyplinarnych i post-dyscyplinarnych badań nad dziedzictwem i pamięcią kulturową. Sekcja ma stanowić platformę działań tych członków PTL, którym bliska jest problematyka dziedzictwa i pamięci kulturowej, którzy prowadzą lub planują działania w tym obszarze lub też mogą podzielić się własnymi doświadczeniami w tej tematyce. Inicjatywa ta ma także na celu konsolidację członków PTL, którzy działają w różnych ośrodkach naukowych i różnych oddziałach PTL, aby wspólnie wypracować koncepcję badań i działań w obszarze heritologii i pamięci kulturowej.

W ramach sekcji członkowie i członkinie zajmują się tematyką szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i pamięci kulturowej. Proponowane przez nas tematy dotyczą m.in.:

- nowych możliwości badań nad dziedzictwem i pamięcią kulturową;
- badania artefaktów i przejawów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz ich wzajemnych relacji;
- badania dziedzictwa i pamięci kulturowej społeczności większościowych i mniejszościowych, dziedzictwa pograniczy, dziedzictwa transgranicznego i międzykulturowego, dziedzictwa trudnego, niewygodnego, dziedzictwa bez dziedziców, dziedzictwa wykluczonych i zmarginalizowanych;
- opracowania metodologii badań nad dziedzictwem i pamięcią kulturową uwzględniającej zarówno tzw. tradycyjne/klasyczne koncepcje dziedzictwa (jako zbioru jasno określonego i ograniczonego), jak i „nową” filozofię dziedzictwa (dziedzictwo jako zasób odnawialny, kapitał prorozwojowy, źródło różnorodności kulturowej);
- tropienia paradoksów i pułapek w ideologicznych manipulacjach dziedzictwa i pamięci kulturowej; hegemonii i mitologii dziedzictwa, dziedzictwa konstruowanego a dziedzictwa przeżywanego;
- studiów performatywnych nad dziedzictwem i pamięcią kulturową;
- możliwości wykorzystania nowych mediów i nowych technologii do tworzenia obrazów, reprezentacji i narracji dziedzictwa kulturowego i pamięci kulturowej;
- działania w zakresie humanistyki cyfrowej traktując ją jako narzędzie pomocnicze dla badań i dokumentacji problematyki dziedzictwa oraz pamięci kulturowej, digitalizacji i dziedzictwa cyfrowego.


Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie jest otwarcie na wielokulturową i międzykulturową wiedzę, poszukiwanie nowych rozwiązań, znajomość kultur świata. Także tych, dla których świat i zawiłości kulturowe nie mają granic, a współczesne problemy, kryzysy, przeszkody i konflikty w zakresie dziedzictwa i pamięci kulturowej stanowią wyzwanie generujące aktywne, zaangażowane postawy dialogiczne i prorozwojowe.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: joanna.dziadowiec@gmail.com

dr hab. Ewa Kocój - Przewodnicząca Sekcji

dr Joanna Dziadowiec - Wiceprzewodnicząca Sekcji

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz - Sekretarz Sekcji

dr hab. Elżbieta Szyszlak - Członkini Zarządu Sekcji

dr Bożena Pactwa  - Członkini Zarządu Sekcji


Regulamin i deklaracja członkowska

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.