Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[FaceBook][EN]struktura » sekcje PTL
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [FaceBook][EN]

SEKCJA ANTROPOLOGII JEDZENIA

Sekcja Antropologii jedzenia działająca przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTL z dnia 19.02.2019 roku. 

 

W ostatnich latach zaobserwować można rozkwit tematyki dotyczącej jedzenia i konsumpcji. Mnożą się rozmaite inicjatywy kulinarne związane z jedzeniem zdrowym (kooperatywy spożywcze), tradycyjnym (Lista produktów tradycyjnych), przyjemnym (slow food, kluby kolacyjne). Jedzenie obecne jest w kulturze popularnej, staje się jednym z podstawowych wyznaczników tożsamości i stylu życia, co wiązane jest m.in. z rozwojem tzw. klasy średniej. Równolegle kwestie żywnościowe stają się coraz bardziej upolitycznione, wpisane w politykę unijną czy narodową (np. kwestie dziedzictwa kulinarnego). Palące stają się też kwestie bezpieczeństwa żywnościowego (tzw. paniki jedzeniowe) czy ścierających się wizji jedzenia globalnego (fast) i lokalnego.

 

W świetle tych zjawisk dostrzegliśmy potrzebę powołania ww. Sekcji i zaangażowania się w naukową analizę i interpretację ww. procesów i popularyzację wiedzy o nich. Interesują nas zjawiska dotyczące zarówno kontekstu polskiego, jak i innych krajów, oraz poziomu ponadnarodowego – globalnego, w tym:

- związki jedzenia z tożsamością (etniczną, klasową, narodową, regionalną, itp.) i stylem życia

- kwestie dziedzictwa kulinarnego, jego historii, obiektywizacji i upolitycznienia

- problemy tradycyjnej, wiejskiej kultury kulinarnej i jej przemian

- wierzeniowe i rytualne aspekty jedzenia – pożywienie a sacrum, pożywienie a obrzędowość

- polityczność produkcji i konsumpcji jedzenia

- problematyka jedzenia regionalnego, turystyki kulinarnej itd.

 

Cele Sekcji to m.in.:

1. Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie kulturowych i społecznych aspektów jedzenia i konsumpcji;

2. Budowę przestrzeni do wymiany doświadczeń i integracji badaczy nauk humanistycznych i społecznych pracujących na polu antropologii jedzenia, w szczególności poprzez organizowanie seminariów, odczytów, wyjazdów o charakterze rekonesansowym i badawczym, konferencji oraz cykli regularnych konsultacji spełniających funkcję spotkań merytorycznoorganizacyjnych członków Sekcji;

3. Patronowanie, inicjowanie i publikowanie wydawnictw podejmujących tematykę związaną z zainteresowaniami badawczymi Sekcji;

4. Współpracę z instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami oraz placówkami muzealnymi zainteresowanych prowadzeniem badań w zakresie ww. tematyki.

5. Prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem wiedzy dot. antropologii jedzenia i etnograficznych badań nad jedzeniem np. w kołach naukowych i pozanaukowych;

6. Prowadzenie kwerend w archiwach w poszukiwaniu źródeł dotyczących etnografii jedzenia, wcześniejszych badań i ew. opracowań

7. Opiniowanie i pomoc w realizacji projektów związanych z ww tematyką.

8. Projektowanie i realizowanie badań terenowych (w tym ) związanych z ww. tematyką w tym przygotowywanie i ubieganie się o granty naukowe i badawcze.

Zarząd sekcji:

dr Joanna Mroczkowska ( PTL O/Warszawa) - przewodnicząca sekcji
dr Justyna Laskowska-Otwinowska (PTL O/Warszawa) - vice-przewodnicząca
mgr Joanna Koźmińska (PTL O/Warszawa) - sekretarz
dr Rafał Kleśta-Nawrocki (PTL O/Toruń) - członek Zarządu sekcji
dr Dominik Orłowski - członek Zarządu sekcji

kontakt: j.m.kozminska@gmail.com

Regulamin Sekcji 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.