Pracownia Edukacji Otwierającej
kontakt
[FaceBook][EN]granty, projekty, dotacje » nprh
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
kontakt [FaceBook][EN]
nprh_logo_ok.png

2018-2023 KRYTYCZNA EDYCJA WYBRANYCH WSPOMNIEŃ I RELACJI Z KOLEKCJI SYBIRACKIEJ ARCHIWUM NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO WE WROCŁAWIU

Realizacja projektu o nr rej 11H 18 0378 86 na podstawie umowy nr 0378/NPRH7/H11/86/2018 pod kierownictwem dr.hab. Małgorzaty Ruchniewicz, prof. UWr 

Kolekcja sybiracka przechowywana w Archiwum Naukowym ZG Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu jest jednym z największych zbiorów tego typu w Polsce, a dla Polski Zachodniej, w której osiedliły się tysiące osób pochodzących z ziem utraconych II RP, jest centralnym miejscem przechowywania i udostępniania tego typu materiałów. Archiwum Naukowe ZG PTL, począwszy od początku lat 90. XX w. gromadzi materiały dotyczące losów Polaków na Wschodzie (Kresach Wschodnich II RP, Rosji/ZSRR) w XX w., z naciskiem na lata drugiej wojny światowej i doświadczenie masowych deportacji i pobytu w łagrach w głębi Związku Radzieckiego. Początkiem zbiorów były materiały zabrane na przełomie lat 80. i 90. XX w. w wyniku konkursu pamiętnikarskiego ogłoszonego w 1988 r. przez czasopismo „Literatura Ludowa”, wydawane przez PTL. Obecnie zbiór liczy ok. 950 teczek. Posiada bibliografię komentowaną (dostępna jest w postaci pliku pdf na stronie biblioteki: http://ptl.info.pl/zbiory-archiwalne/zasoby-opracowane/192,Wspomnienia-Sybirakow.html).

Uznano, że część zgromadzonego materiału z uwagi na wartość historyczną powinna zostać jak najszybciej opublikowana. Taka próba została już podjęta w pierwszej połowie lat 90. XX w., kiedy PTL uruchomiło „Bibliotekę Zesłańca”. Jednak tylko część wydanych w jej ramach tomów stanowią maszynopisy nagrodzone we wspomnianym konkursie pamiętnikarskim i zgromadzone w Archiwum Naukowym ZG PTL. Kolekcja zawiera ciągle wiele materiałów wartych publikacji i udostępnienia szerszemu gronu nie tylko badaczy różnych specjalności, ale czytelnikom interesujących się historią XX w. Celem projektu jest edycja źródłowa wybranych wspomnień i relacji zgromadzonych w zbiorach Archiwum Naukowego ZG PTL we Wrocławiu, przygotowana zgodnie z zasadami naukowego edytorstwa źródeł tego rodzaju. W serii znajdą się teksty prezentujące różne aspekty polskich losów na Wschodzie w niepodległych państwie (życie codzienne, kontakty z odmiennym narodowo sąsiedztwem, praca społeczna), jak i po wybuchu drugiej wojny światowej (doświadczenie zesłańców, więźniów i łagierników po 1939 r., życie codzienne podczas obu okupacji i w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej, czy działalność polskiego podziemia na Kresach Wschodnich). Materiał wspomnieniowy, odpowiednio przygotowany przez członków zespołu projektu, stworzy podserię wydawniczą pt. Świadectwa XX wieku w ramach serii „Biblioteka Zesłańca”, której wydawcą jest PTL. Czytelnicy otrzymają publikacje w formie papierowej i e-booki. Seria wydawnicza udostępni źródła w nowoczesnym naukowym opracowaniu (15-20 tomów), opatrzy je we wstęp przybliżający autorów, kontekst historyczny, wartość i specyfikę tekstu, wyposaży go w przypisy, materiał ilustracyjny, mapy, indeksy.  Dodatkowym celem projektu jest przygotowanie, na podstawie opracowanej już bibliografii komentowanej – aplikacji, pozwalającej użytkownikowi na łatwe wyszukiwanie on-line w bazie danych całej kolekcji potrzebnych mu jednostek archiwalnych.

Okres realizacji: 2018-2023

Zespół projektu:

Kierownik: dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. UWr

Wykonawcy: dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr, mgr Marcelina Jakimowicz

Lekcja wychowania fizycznego w polskiej szkole w Semipałatyńsku (płn-wsch. Kazachstan) w 1946 r.Fragment pamiętnika pisanego na zsyłce w 1940 r.Kolekcja sybiracka w archiwum Polskiego Towarzystwa LudoznawczegoRodzina Tumiłowiczów deportowana w 1940 r., zdjęcie zrobiono w 1939 r.Żołnierze I Dywizji Kościuszkowskiej w szpitalu w MoskwiePodpis: „Ojciec na 5 minut przed wyruszeniem na front, Włochy kwiecień 1945 r.”Laurka uczniów dla dyrektorki z okazji imienin, polska szkoła w Semipałatyńsku, 1946 r.Pierwsza klasa rosyjskiej szkoły podstawowej w Kara-Guga (północny Kazachstan), zima 1940 r.
 
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.