Pracownia Edukacji Otwierającej
kontakt
[FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
kontakt [FaceBook][EN]

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "KULTURA TRADYCYJNA W PERSPEKTYWIE OCHRONY DZIEDZICTWA I REGIONALNYCH TOŻSAMOŚCI" 29-30 LISTOPADA 2018 R. / LUBLIN

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji dedykowanej Profesorowi Janowi Adamowskiemu w roku Jubileuszu 70. urodzin, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada w Lublinie. 

Więcej szczegółów tutaj

Organizatorzy konferencji:

 • Instytut Kulturoznawstwa 
 • Instytut Filologii Polskiej
  Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  oraz
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Zarząd Główny
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie

 

Konferencja powstała przy współudziale:

 • Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
 • Samorządu Doktorantów UMCS

 

Honorowym patronatem konferencję objęli:

 • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
 • Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Polski Komitet ds. UNESCO
 • Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)

 

 

Komitet Honorowy Konferencji

Dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.– Prorektor UMCS ds. Kształcenia

Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS

Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska – Prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS

Dr hab. Ewa Głażewska, prof. nadzw.– Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UMCS

Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS

Dr hab. Katarzyna Zalasińska, prof. nadzw. – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka – Przewodnicząca Sekcji Polskiej Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)

Mgr Mirosław Korbut – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Mgr Waldemar Majcher – Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Dr Artur Sępoch – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska Akademia Umiejętności

Dr hab. Robert Bubczyk, prof. nadzw. – Instytut Kulturoznawstwa UMCS

Prof. dr hab. Piotr Dahlig – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Stanisław Grabias – Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Jolanta Ługowska – Uniwersytet Wrocławski

Prof. Katya Mihaylova – Bułgarska Akademia Nauk, Sofia

Dr hab. Teresa Smolińska, prof. nadzw. – Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Roch Sulima – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

 

 

Patronat medialny

KulturaLudowa.pl

„Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”

„Pismo Folkowe”

 

 

adamowski_plakat_www.jpg
 
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.