Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [FaceBook][EN]

PUBLIKACJA FESTIWALE, KONKURSY, PRZEGLĄDY A OCHRONA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ON-LINE!

Publikacja pod redakcją Anny W. Brzezińskiej i K. Smyk pt. Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Jest to kolejna publikacja, która ukazuje się w ramach serii wydawniczej wydawanych pod wspólna nazwą Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona. Prezentowane w tomie teksty są efektem spotkania, które miało miejsce w dniach 7-8 grudnia 2017 roku Lublinie. Jego celem było przedstawienie problematyki dotyczącej rozpoznawania funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Festiwale, przeglądy i konkursy – w pełnej ich różnorodności w zakresie tematyki, jak i formy, znajdują się w sferze zainteresowań naukowych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim są  miejscem wymiany treści kulturowych i nawiązywania kontaktów społecznych, dając możliwość uczestnikom możliwość wzajemnego edukowania się i inspirowania. Ważną ich funkcją jest nieustannego uczenie się tolerancji oraz poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych. Głównym pytaniem, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy lubelskiej konferencji, było to dotyczące roli formuły festiwalowej i przeglądowej w procesie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Recenzenci: Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Prof. UW dr hab. Tomasz Nowak

Wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Miejsce wydania: Lublin-Wrocław-Warszawa 2019

>>> Pobierz wersję elektroniczną <<<

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.