Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[FaceBook][EN]serie PTL
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [FaceBook][EN]
OKLADKA.jpg

ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH

REDAKCJA:

Anna Weronika Brzezińska – redaktor naczelna
Mariola Tymochowicz – zastępca redaktor naczelnej
Aleksandra Paprot-Wielopolska – sekretarz redakcji
Alicja Mironiuk-Nikolska – członkini redakcji
Justyna Słomska-Nowak - członkini redakcji


Atlas Polskich Strojów Ludowych to jedna z serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pierwszy zeszyt serii ukazał się w roku 1949, a celem utworzenia Atlasu było zestawienie powtarzających się typów ubioru oraz wyznaczenie czasu i miejsca ich występowania. Wszystkie zeszyty Atlasu zostały pogrupowane według następujących regionów: Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Mazowsze i Sieradzkie, Małopolska.


Funkcję redaktorów naczelnych pełnili: dr Józef Gajek, dr Janusz Kamocki oraz prof. dr hab. Barbara Bazielich.


Autorami poszczególnych zeszytów są znawcy przedmiotu i specjaliści w swojej dziedzinie – pracownicy muzeów i wyższych uczelni, zajmujący się problematyką przemian kultury ludowej, w szczególności odzieży, stroju ludowego i zdobnictwa.


Zgodnie z założeniami serii każdy z zeszytów jest poświęcony jednemu regionowi (lub miastu np. strój wilamowicki, strój Bambrów Poznańskich), a stały układ treści obejmuje takie zagadnienia jak: zarys historyczny rozwoju stroju na badanym obszarze; obecny stan stroju ludowego na badanym obszarze; zasięg badanego stroju (wraz z załączoną mapą); opis i zróżnicowanie stroju męskiego; szczegółowy opis stroju męskiego; opis i zróżnicowanie stroju kobiecego; szczegółowy opis stroju kobiecego; wytwórcy i materiały; tkaniny; zdobnictwo stroju: hafty, koronki, aplikacje, szamerunki; rekonstrukcje. Głównym celem serii jest jak najszersze opracowanie strojów ludowych występujących w obecnych granicach Polski, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.


Materiał jest adresowany do specjalistów (etnografów, historyków sztuki, historyków), a także dla animatorów lokalnych środowisk, członków zespołów folklorystycznych i regionalistów.


Od roku 2013 wydawane są także zeszyty specjalne, poświęcone zagadnieniom związanym z metodyką współczesnych badań nad strojami ludowymi oraz rzemiosłem i rękodziełem związanym z wytwórstwem strojów ludowych i inspirowanych nimi kostiumów scenicznych.


Z inicjatywy Redakcji APSL w roku 2012 decyzją Zarządu Głównego PTL powołana do życia została Sekcja Stroju Ludowego licząca obecnie 39 członków.

Informacja zeszytach APSL wydanych dzięki dofinansowaniu MNiSW w ramach programu NPRH tutaj.


Kontakt z redakcją: apsl@ptl.info.pl
Strona internetowa redakcji: http://apsl.ptl.info.pl/
Facebook
Wikipedia
Archiwalne zeszyty APSL są dostępne na stronie Biblioteki Cyfrowej PIA

W ramach serii dotychczas ukazały się następujące tytuły: 

1. Reinfuss R., Strój górali szczawnickich, 1949
2. Seweryn T., Strój dolnośląski (Pogórze), 1950
3. Kotula F., Strój rzeszowski, 1951
4. Glapa A., Strój szamotulski, 1951
5. Świeży J., Strój krzczonowski, 1952
6. Żywirska M., Strój kurpiowski Puszczy Białej, 1952
7. Świątkowska J., Strój łowicki, 1953
8. Glapa A., Strój dzierżacki, 1953 
9. Mikułowska H., Strój kujawski, 1953
10. Starek E., Strój spiski, 1954 (reprint 2010)
11. Dekowski J. P., Strój piotrkowski, 1954
12. Bronicz S., Strój pszczyński, 1954
13. Dobrowolska A., Strój pyrzycki, 1955 
14. Kotula F., Strój łańcucki, 1955 
15. Krajewska Janina,  Strój opoczyński, 1956
16. Glapa A., Strój międzyrzecko-babimojski (lubuski), 1956
17. Malicki L., Strój górali śląskich, 1956
18. Flizak S., Strój Zagórzan, 1956
19. Kamocki J., Strój sandomierski, 1957
20. Kaznowska-Jarecka B., Strój biłgorajsko-tarnogrodzki, 1958
21. Świeży J., Strój podlaski (nadbużański), 1958
22. Stelmachowska B., Strój kaszubski, 1959
23. Dekowski J. P., Strój sieradzki, 1959
24. Klonowski F., Strój warmiński, 1960
25. Seweryn T., Strój Krakowiaków Wschodnich, 1960 (reprint 1991)
26. Chętnik A., Strój kurpiowski Puszczy Zielonej, 1961
27. Kamoccy J. i M., Strój świętokrzyski, 1961
28. Starek E., Strój orawski, 1966 (reprint 2010)
29. Fierla G., Strój Lachów śląskich, 1969
30. Kolago W., Strój kołbielski, 1970
31. Jacher-Tyszkowa A., Strój kielecki, 1977
32. Wielek J., Strój Lachów Limanowskich, 1988
33. Wielek J., Strój Górali łąckich, 1999
34. Bazielich B., Strój wilamowicki, 2001
35. Bazielich B., Strój rozbarski, 2002
36. Bazielich B., Strój cieszyński, 2006
37. Szewczyk Z., Strój Lachów Szczyrzyckich, 2007 
38. Bazielich B., Strój opolski, 2008
39. Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. M. Tymochowicz, A. W. Brzezińska, 2013, (z. specjalny)
40. Piskorz-Branekova E., Strój zamojski, 2013
41. Minksztym J., Rosolski R., Strój kościański, 2014 
42. Bartosiewicz M., Strój łowicki po 1953 roku, 2014 
43. Woźniak A., Strój łęczycki, 2014
44. Brzezińska A. W., Paprot A., Tymochowicz M., Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności, 2015 (zeszyt specjalny)
45. Piskorz-Branekova E., Stanaszek Ł. M., Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, 2015
46. Trebunia-Staszel S., Strój podhalański, 2015 
47. Minksztym J., Strój Bambrów Poznańskich, 2015
48. Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, red. A. W. Brzezińska, A. Paprot, M. Tymochowicz, 2018 (zeszyt specjalny)

 

zamojski.jpgpobrane.jpgOKLADKA_wilanowski.jpgOKLADKA_podhalanskii.jpgAPSL-spiski.jpg
 
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.