Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

KONKURS IM. ZOFII SOKOLEWICZ

Regulamin Konkursu im. Zofii Sokolewicz na najlepsze prace: doktorską z zakresu nauk etnologicznych oraz magisterską z zakresu etnologii i antropologii społeczno-kulturowej

Preambuła

 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polski Instytut Antropologii, Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności ogłaszają wspólny Konkurs im. Zofii Sokolewicz na najbardziej interesujące, prezentujące wysoki poziom merytoryczny oraz metodologiczny prace: doktorską z zakresu nauk etnologicznych oraz magisterską z zakresu etnologii i antropologii społeczno-kulturowej. Celem konkursu, któremu patronuje znakomita, otwierająca horyzonty poznania Uczona, jest nagrodzenie pracy, która w zajmujący i rzetelny sposób podejmuje interpretacje i przedstawia diagnozy rozmaitych zjawisk i praktyk społeczno-kulturowych prezentowanych w perspektywie antropologicznej, cechując się przy tym otwartością oraz ciekawością świata w różnych jego wymiarach.

Konkurs ogłaszamy w ramach inicjatywy Młoda Antropologia, której celem jest szerzenie idei edukacji otwierającej, wspieranie, promowanie oraz rozwijanie zainteresowań badawczych młodych adeptów i adeptek antropologii, którzy współtworząc jej aktualne oblicze, projektują horyzonty naszej dyscypliny – wyznaczają tym samym ścieżki rozwoju antropologii
w przyszłości.

 

& Konkurs na pracę doktorską

 1. Konkurs kierowany jest do osób, które obroniły prace doktorską z zakresu nauk etnologicznych.
 2. Konkurs odbywa się cyklicznie co 2 lata.
 3. Konkursu (2021 rok) obejmuje wyłącznie prace obronione w latach 2018-2020.
 4. W imieniu organizatorów konkurs przeprowadza Biuro PTL.
 5. Konkurs ogłaszany jest w dniu 9 lutego – Ogólnopolskim Dniu Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Nabór prac rozpoczyna się 9 lutego a kończy 30 kwietnia danego roku.
 6. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace obronione i dotąd nieopublikowane.
 7. Prace doktorskie mogą być zgłaszane do konkursu przez autorów, promotorów, recenzentów i jednostki naukowe mające siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W celu zgłoszenia pracy do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go w wersji elektronicznej wraz z pracą, zaświadczeniem o terminie obrony oraz recenzjami na adres mejlowy biura PTL: ptl@ptl.info.pl

9.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

& Komisja Konkursowa

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele PTL, PIA, KNE PAN  i KE PAU – wybierani w każdej edycji Konkursu przez Prezydia tych organizacji.
 2. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody zwykłą większością głosów.
 3. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą zgłaszać do Konkursu ani też oceniać prac doktorskkich, których są promotorami lub recenzentami.
 4. W głosowaniach istotnych dla rozstrzygnięcia konkursu członek/członkini Komisji nie może wstrzymać się od głosu.
 5. Komisja nominuje finalistów konkursu spośród zakwalifikowanych prac, a następnie z tej grupy wyłania laureatów nagród i wyróżnień.
 6. Komisja przyznaje nagrody i wyróżnienia, arbitralnie decydując o ich liczbie w każdej edycji.
 7. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 8. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

 

& Nagroda

 

 1. Nagrodą w konkursie jest honorowy dyplom wręczany Laureatom/Laureatkom podczas WZD PTL oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu podczas posiedzenia KNE PAN.
 2. Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na stronach www oraz w mediach społecznościowych PTL, PIA, KNE PAN, KE PAU do 30 września roku, w którym rozpoczęła się edycja konkursu.

 

& Konkurs na pracę magisterską

 

 1. Konkurs kierowany jest do absolwentów i absolwentek kierunku etnologia i antropologia kulturowa. Dotyczy prac obronionych w roku akademickim poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu.
 2. W imieniu organizatorów konkurs przeprowadza Biuro PTL.
 3. Konkurs ogłaszany jest corocznie w dniu 9 lutego – Ogólnopolskim Dniu Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Nabór prac rozpoczyna się 10 lutego a kończy 30 kwietnia danego roku.
 4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace obronione.
 5. Prace magisterskie mogą być zgłaszane do konkursu przez promotorów, recenzentów i jednostki naukowe mające siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W celu zgłoszenia pracy do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go wraz z pracą w wersji elektronicznej oraz recenzją na adres mejlowy biura PTL: ptl@ptl.info.pl
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

& Komisja Konkursowa

 

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele PTL, PIA, KNE PAN i KE PAU – wybierani w każdej edycji Konkursu przez Prezydia tych organizacji.
 2. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody zwykłą większością głosów.
 3. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą zgłaszać do Konkursu ani też oceniać prac magisterskich, których są promotorami lub recenzentami.
 4. W głosowaniach istotnych dla rozstrzygnięcia konkursu członek/członkini Komisji nie może wstrzymać się od głosu.
 5. Komisja nominuje finalistów konkursu spośród zakwalifikowanych prac, a następnie z tej grupy wyłania laureatów nagród i wyróżnień.
 6. Komisja przyznaje nagrody i wyróżnienia, arbitralnie decydując o ich liczbie w każdej edycji.
 7. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 8. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

 

& Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest honorowy dyplom wręczany Laureatom/Laureatkom podczas WZD PTL oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu podczas posiedzenia KE PAU.
 2. Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na stronach www oraz w mediach społecznościowych PTL, PIA, KNE PAN, KE PAU do 30 września roku, w którym rozpoczęła się edycja konkursu.

 

W tegorocznej, pierwszej edycji Konkursu im. Zofii Sokolewicz, który stanowi część programu Młoda Antropologia, Komisje Konkursowe obradują w następującym składzie:

 • Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – prof. dr hab. Anna Engelking

Komitet Nauk Etnologicznych PAN - prof. dr hab. Katarzyna Kaniowska, 

Polski Instytut Antropologii  - dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel    

Komisja Etnograficzna PAU – prof. dr hab. Róża Godula-Węcławowicz  

 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – dr hab. Mariola Tymochowicz

Polski Instytut Antropologii -  dr Maria Małanicz-Przybylska  

Komisja Etnograficzna PAU – prof. dr hab. Janusz Barański   

 

Koordynatorka Konkursu dr hab. Katarzyna Majbroda: katarzyna.majbroda@uwr.edu.pl

Regulamin Konkursu im. Zofii Sokolewicz do pobrania tutaj.

Karta zgłoszeniowa do Konkursu im. Zofii Sokolewicz - praca magisterska (formularz do pobrania)

Karta zgłoszeniowa do Konkursu im. Zofii Sokolewicz - praca doktorka (formularz do pobrania)

Oświadczenie RODO

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1228243830902873

O konkursie opowiedziała w Polskim Radiu prof. dr hab. Anna Weronika Brzezińska:

https://www.polskieradio.pl/377,Radiowe-Centrum-Kultury-Ludowej/8270,Etnowiesci/

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.