Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

KULTURA CYFROWA MKIDN 2017-2019  KONTYNUACJA PRAC W 2018 R.

W roku 2018 kontynuowane są prace nad projektem "Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego". Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MKiDN Kultura cyfrowa zgodnie z umową nr 10358/17/FPK/DMP z dnia 28.11.2017 r. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2019.

Kontynuacja prac realizowana jest w zakresie wyznaczonym na drugi rok realizacji zadania.


Prace dot. ZESPOŁU 2, 3 i 4 zrealizowano w roku 2017.

W roku 2018 przystąpiono do digitalizacji ZESPOŁU 1 dot. spuścizny naukowej po etnografie i muzealniku Janie Piotrze Dekowskim (1907–1988) wybór. Są to materiały etnograficzne, obejmujące okres XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem lat ok. 1930–1988. Po zapoznaniu się z wszystkimi jednostkami archiwalnymi Zespołu, w pierwszej kolejności wytypowano jednostki archiwalne stanowiące zwarty blok tematyczny, w którym znalazły się materiały dotyczące folkloru i obrzędowości ludowej oraz nie publikowanego leksykonu pożywienia chłopów.

Plon pracy roku 2018 w postaci 8200 skanów został zamieszczony w kolekcji PTL w Bibliotece Cyfrowej UWr.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/211

W drugim roku realizacji zadania wykonano następujące działania:

 1. Selekcja obiektów pod względem wartości etnograficznej i przygotowanie ich do digitalizacji.
  Kontynuacja prac - dokonano selekcji materiałów ZESPOŁU 1 przeznaczonych do digitalizacji. W pierwszej kolejności wytypowano jednostki archiwalne stanowiące zwarty blok tematyczny.

 2. Koordynacja merytoryczna projektu.
  Zorganizowano spotkanie Zespołu Projektu, kierownik projektu (A. W. Brzezińska) ustaliła harmonogram działań na rok 2018 z wykonawcami projektu. Ustalono, że ze względu na dużą ilość skanów skład zespołu digitalizacyjnego będzie złożony z 3 osób (A. Michałowska, J. Tomaszewska, P. Suchecka) zaś konsultacje etnograficzne zostaną powierzone 1 etnografowi (H. Golla).

 3. Obsługa prawna zadania – uzyskanie ekspertyzy prawnej dot. sporządzenia umów licencyjnych oraz umów z autorami lub spadkobiercami majątkowych praw autorskich.
  W ramach II etapu prac uzyskano ekspertyzę od prawnika (K. Rzeźnicka). Zawarto umowy sublicencyjne z Polskim Instytutem Antropologii dot. wydanych Atlasów Polskich Strojów Ludowych autorstwa: Jana Wielka, Haliny Mikułowskiej, Barbary Bazielich,
  Aleksandry Jacher-Tyszkowej, Adama Glapy. Wystosowano pisma o przyznanie licencji do autorów nieopublikowanych fotografii w serii „APSL”. Podjęto próby uzyskania zwolnienia z opłat licencyjnych w ZAIKSie dla fotografii objętych klauzulą „ZAIKS-wszelkie prawa zastrzeżone".

 4. Digitalizacja obiektów wraz z opracowaniem metadanych. Kontrola poprawności skanów i dodanie metadanych IPTC (zadanie wykonywane przez osobę, która nie skanowała kontrolowanego zasobu). Wprowadzanie informacji o obiektach digitalizowanych do
  Inwentarza Zbiorów Zdigitalizowanych. Wykonano 8200 skanów w rozdzielczości 600 dpi i 400 dpi (21 jednostek archiwalnych). Informacje o digitalizowanych obiektach na bieżąco wprowadzano do Inwentarza Zbiorów Zdigitalizowanych. W celu uniknięcia błędów prace wykonywane były zamiennie - kontrola poprawności skanów, dodanie metadanych i wykonanie plików master wykonywane było przez osobę, która nie skanowała kontrolowanego zasobu.

 5. Opracowanie zdigitalizowanych materiałów w dLibrze. Przygotowanie wersji prezentacyjnej plików i publikacja w Bibliotece
  Cyfrowej UWr. Archiwizacja wewnętrzna w Bibliotece PTL i na serwerach BUWr. Zeskanowane obiekty zostały opracowane w dLibrze w formacie DublinCore. Wersje prezentacyjne części obiektów wykonano przy pomocy programów ScanTailor, Adobe Photoshop, Adobe Bridge i ABBYY Fine Reader, część obiektów jest publikowana w formacie IIP Image. Wszystkie obiekty zostały zarchiwizowane na dysku przenośnym (przechowywanym w siedzibie PTL) oraz na serwerach BUWr., a tym samym w sieci PIONIER.

 6. Prace informatyczne związane z kalibracją sprzętu do digitalizacji oraz aktualizacja podstrony projektu w ramach domeny PTL www.ptl.info.pl.
  Zgodnie z założeniem zaktualizowano podstronę projektu: http://ptl.info.pl/dzialalnosc-naukowa/granty-projektydotacje/mkidn/214,Kultura-Cyfrowa-2017.html

 7. Obsługa księgowa projektu.
  Zapewniono obsługę księgowa zadania.
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.