Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA WOBEC ZMIAN SPOŁECZNYCH”

Ogólnopolska konferencja naukowa „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 18-22 września 2019 roku w Poznaniu.

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektywnie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku naukowego i popularyzatorskiego etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Główne pytania, na które chcemy odpowiedzieć podczas planowanej konferencji brzmią:

·         Czy etnologia i antropologia kulturowa jest (powinna być) zaangażowaną moralnie, politycznie i społecznie dyscypliną w kontekście zmian społecznych uwidaczniających się we wszystkich sferach życia?

·         W jaki sposób można realizować idee upowszechniania dorobku etnologii
i antropologii kulturowej w kręgach pozanaukowych?

W ramach planowanej konferencji zapraszamy Państwa do zaprezentowania swoich działań, wyników badań naukowych oraz do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu realizowania projektów edukacyjnych i animacyjnych.

Ogłaszamy otwarty nabór do trzech sesji, z których każda ma inną formę prezentacji zgłoszonych tematów. Wszystkie przesłane zgłoszenia będą oceniane anonimowo przez członkinie i członków Komitetu Naukowego, w skład którego wchodzą reprezentantki
i reprezentanci sekcji tematycznych działających przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Sesja referatowa: Upowszechnianie wiedzy etnologicznej i antropologicznej
Sesja posterowa: Edukacja jako forma współpracy ze społecznościami lokalnymi
i grupami środowiskowymi
Warsztaty edukacyjne: Praktyczna strona etnologii i antropologii kulturowej


Haromonogram:

·         20.12.2018 – ogłoszenie naboru referatów, posterów i warsztatów

·         do 28.02.2019 – termin przesyłania propozycji referatów, posterów i warsztatów

·         do 30.03.2019 – ocena abstraktów przez Komitet Naukowy konferencji, poinformowanie o przyjęciu lub odrzuceniu proponowanych tematów wystąpień

·         01.04.2019 – ogłoszenie ramowego programu konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: ptl.poznan@gmail.com

Uczestniczki i uczestniczy ponoszą opłatę konferencyjną w wysokości:

150 zł – członkinie i członkowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
250 zł – osoby niezrzeszone w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym


Wydarzenie w serwisie społecznościowym Facebook

Do pobrania: 

Zaproszenie

Karta Zgłoszenia

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.