Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

CALL FOR PAPERS - ZWAM TOM 7

Szanowni Państwo,
zapraszamy do publikowania w 7 tomie
„Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”

 


ZWAM to czasopismo które stara się być forum współpracy i wymiany międzynarodowej myśli naukowej w obszarach muzeologii/antropologii kulturowej. W wieku XXI, czyli w „czasach muzeów”, konieczne stało się prowadzenie dyskusji dotyczącej współczesnego muzealnictwa. Na łamach naszego periodyku poszukujemy odpowiedzi na pytanie o miejsce etnologii/antropologii kulturowej we współczesnych muzeach, a także podejmujemy dyskusję na temat charakteru współczesnego muzealnictwa, jego bolączek i trudności, ale także osiągnięć i dróg rozwoju. Zastanawiamy się nad miejscem, jakie muzeum zajmuje pośród zjawisk i instytucji kultury, a także oddajemy nasze łamy dyskusji i krytycznej analizie poczynań muzealnych.


Zapraszamy zatem do współpracy nie tylko muzealników i muzeologów, ale także wszystkie osoby, którym ta dziedzina działalności jest bliska. Oczekujemy artykułów problemowych, polemicznych i sprawozdawczych. Zamieszczamy informacje o kolekcjach, wystawach, działalności edukacyjnej i publikacjach, ale także recenzje poczynań muzealnych, teksty dotyczącye dziejów poszczególnych placówek i roli, jaką pełnią one (lub nie) w otoczeniu zewnętrznym. Wreszcie – podejmujemy próby analizy (także porównawczej) działań wybranych grup placówek i to zarówno tych mieszczących się w zakresie muzealnictwa etnologicznego jak reprezentujących inne dyscypliny oraz artykułów dotyczących współpracy między muzeami, w tym współpracy międzynarodowej. Interesują nas także teksty dotyczące podstaw prawnych i najprzeróżniejszych powiązań (także uwikłań) kulturowych, prawnych, politycznych i społecznych placówek muzealnych.


Czasopismo nasze jest indeksowane w następujących bazach:
- Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych Bazhum
- Central and Eastern European Online Library [CEEOL]
- ICI Journals Master List
- Polska baza cytowań POL-index
- European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Staramy się o umieszczenie w bazie danych SCOPUS i na liście czasopism MNiSW.


Strony internetowe naszego pisma:
http://zwam.ptl.info.pl/
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/ZWAM/about


Zapraszamy do publikacji, polemiki i refleksji antropologicznej i muzeologicznej prowadzonej w ramach czasopisma ZWAM


Wytyczne dla autorów dostępne na stronie http://zwam.ptl.info.pl/?page_id=10


Na teksty czekamy do 31 maja 2020

 

CALL FOR PAPERS do pobrania

CALL FOR PAPERS ENG do pobrania

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.