Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

KONKURS NA STANOWISKO WYKONAWCY W RAMACH PROJEKTU MNISW „SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH"

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ogłasza konkurs na stanowisko wykonawcy w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Słownik terminologiczny polskich strojów ludowych. Publikacja książki oraz upowszechnienie wyników w Internecie na platformie strojeludowe.net”  (nr rejestracyjny 11H 18 0133 87)

Wymagania:

1. Magister etnologii (nauki o kulturze i religii).
2. Udokumentowana wiedza z obszaru strojów ludowych.
3. Doświadczenie w stosowaniu metod jakościowych w badaniach. 
4. Gotowość do związania się z projektem na okres czterech lat, do zaangażowania się w prace zespołu, w tym do udziału w regularnych spotkaniach (on line).
5. Kandydat/ka jest tzw. „Młodym naukowcem” – zgodnie z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695) to osoba prowadząca działalność naukową, która: a) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo b) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.


Opis zadań:

1. Gromadzenie materiałów źródłowych - krajowe i zagraniczne kwerendy muzealne, archiwalne i biblioteczne.
2. Badania terenowe.
3. Opracowanie haseł słownikowych, biogramów twórców ludowych i konkretnych typów strojów.
4. Działania upowszechniające wyniki badań oraz znaczenia projektu dla kultury polskiej, w tym pomoc w organizacji międzynarodowej konferencji naukowej.

Typ konkursu: NPRH

Termin zakończenia naboru ofert: 15 listopada 2020

Warunki zatrudnienia/zaangażowania w projekt: umowa zlecenie

Planowane rozpoczęcie pracy: styczeń 2021

Forma wynagrodzenia: umowa zlecenie

Kandydaci proszeni są o przesłanie ofert składających się z:

1. CV (w j. polskim) z informacjami o dotychczasowej edukacji, publikacjach, udziale w projektach badawczych, stażach, stypendiach, osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach itp.
2. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci spisu publikacji
3. Przesłanie 1 tekstu dot. problematyki strojów ludowych w formie PDF

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursu na redaktora naczelnego czasopisma PTL – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Ofertę należy przesłać do kierowniczki projektu, dr hab. Marioli Tymochowicz mariolat@wp.pl nie później niż do 15 listopada 2020 r. Konkurs zostanie zakończony po wyłonieniu odpowiedniej osoby.

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.