Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]granty, projekty, dotacje » mkidn
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]
20170918_145715.jpg20170918_144912.jpg20170918_141516.jpg20170918_140129.jpg20170918_130859.jpg20170918_122226.jpg20170918_115131.jpg20170918_110627.jpg20170918_105828.jpg20170918_115317.jpg20170918_145715.jpg

PROGRAM KULTURA CYFROWA 2017-2019

Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MKiDN Kultura cyfrowa zgodnie z umową nr 10358/17/FPK/DMP z dnia 28.11.2017 r. Realizacja trzyletnia projektu obejmuje lata 2017-2019.

Zadanie obejmuje digitalizację, udostępnienie w Internecie oraz upowszechnienie w środowiskach naukowym i regionalistycznym materiałów znajdujących się w Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Materiały dotyczą dziedzin tradycyjnej kultury ludowej: strój ludowy i jego zdobnictwo,
rzemiosło i rękodzieło, pożywienie ludowe, obrzędowość doroczna i folklor. Projekt jest kontynuacją wcześniej realizowanych zadań: opracowania i zabezpieczenia spuścizny po etnografie Janie P. Dekowskim oraz  udostępnienia w Internecie dorobku redakcji Atlasu Polskich Strojów Ludowych.

Zamieszczenie w sieci książek, dokumentów, notatek terenowych, wykrojów strojów w ramach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego zabezpieczy unikatowe zasoby poprzez archiwizację cyfrową, umożliwi dostęp do nich szerokiemu kręgowi odbiorców, przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym będącym ważnym elementem naszej regionalnej i narodowej tożsamości.

Plan realizacji zadania: 

2017 r. 

 • zeszyty Atlasu Polskich Strojów Ludowych: Barbara Bazielich „Strój opolski” wyd. 2008, „”Strój wilamowicki” wyd. 2001 i „Strój rozbarski” wyd. 2002, Aleksandra JacherTyszkowa „Strój kielecki” wyd. 1977, Longin Malicki „Strój górali śląskich” wyd. 1956, Halina Mikułowska „Strój kujawski” wyd. 1953, Zbigniew Szewczyk „Strój Lachów Szczyrzyckich” wyd. 2007, Jan Wielek „Strój Lachów\Limanowskich” wyd. 2008. 
 • materiał ilustracyjny (zdjęcia, rysunki, kolorowe tablice) i rękopiśmienny archiwalnych zeszytów Atlasu Polskich Strojów Ludowych. Są to materiały przygotowane do publikacji, z których część w ogóle nie znalazła się w wydanych książkach. Są to unikalne zdjęcia pochodzące z 1 połowy XX wieku, na których został udokumentowany sposób ubierania się mieszkańców wsi i miast z różnych regionów etnograficznych. Materiał ilustracyjny dot. następujących wydawnictw:
  Janusz Świeży „Strój lubelski (krzczonowski)” wyd. 1952, Janina Krajewska „Strój opoczyński” wyd.1956, Halina Mikułowska „Strój kujawski” wyd. 1953, Adam Glapa „Strój szamotulski” wyd. 1951, Franciszek Kotula „Strój łańcucki” wyd. 1955, Jadwiga Świątkowska „Strój Księżacki” wyd. 1953, Edyta Starek „Strój górali spiskich” wyd. 1954 oraz Maria Żywirska „Strój kurpiowski” wyd. 1952 
 • materiały rozproszone dotyczące stroju ludowego i tradycyjnego zdobnictwa znajdujące się w Archiwum PTL z lat 1900–1952. Są to materiały badaczy polskich: Seweryn Udziela „Pasy wieśniaków polskich używane w południowej części Małopolski i na Śląsku Cieszyńskim” oraz „Ornamentyka ludowa i jej znaczenie dla sztuki i przemysłu krajowego”, Maria Znamierowska-Prüfferowa „Wyrób pasków w okolicach Druskiennik”, Jan P. Dekowski „Kądzielnice w powiecie łańcuckim”, Z. Krakowska „Kożusznictwo w Garwolinie”, Helena Wnuk „Kroje ubiorów ludowych”, Adam Glapa „Pawie pióra i pasy w wielkopolskich strojach ludowych”. Dodatkowo 3 zbiory ściegów i haftów autorstwa niemieckich badaczy: Annelise Salchow, Margarette Schawaller „Wzory ściegów hafciarskich”, Hilde Berlet „Wzory ściegów hafciarskich oraz szwów krawieckich” i Marianna Küster „Wzory ściegów hafciarskich oraz kroje”. Ostatnim zespołem archiwalnym są autentyczne wycinanki ludowe w liczbie 16 sztuk wykonane z delikatnego papieru.

 

2018-2019 r.

 • spuścizna naukowa po etnografie i muzealniku Janie Piotrze Dekowskim (1907–1988) - wybór.
  Są to materiały etnograficzne, obejmujące okres XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem lat ok. 1930–1988. Wśród wybranych dokumentów znajdują się m.in. te dotyczące: regionalnych strojów ludowych (w tym wzorniki, próbki tkanin, fragmenty koronek, haftów z różnych obszarów woj. łódzkiego) oraz projektowanej pracy – leksykonu pożywienia chłopów. W wytypowanych jednostkach archiwalnych znajdują się także materiały dotyczące folkloru i obrzędowości ludowej, rzemiosła i budownictwa ludowego. Ciekawym materiałem są również archiwalia dot. działalności Kół Miłośników Folkloru (m.in. Łódź, Kalisz, Opoczno)

 

Zespół projektu:

dr hab. Anna Weronika Brzezińska - kierownik projektu

mgr Hanna Golla - konsultacje etnograficzne

mgr Aleksandra Michałowska - digitalizacja materiału archiwalnego

mgr Agata Sikora - kompleksowa obsługa księgowa

mgr Paulina Suchecka - konsultacje etnograficzne

mgr Joanna Tomaszewska - digitalizacja materiału archiwalnego

 

Link do kolekcji "Materiały etnograficzne PTL" w Bibliotece Cyfrowej UWr: 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/211

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem, w którym omawiane są wszystkie zdigitalizowane w ramach projektu materiały:

Kultura Cyfrowa - biuletyn nr 1

Kultura Cyfrowa - biuletyn nr 2

Kultura Cyfrowa - biuletyn nr 3

Kultura Cyfrowa - biuletyn nr 4

Zachęcamy także do oglądania/pobierania pocztówek, w których wykorzystano motywy z naszych archiwaliów: 

Kultura Cyfrowa - pocztówki 1

Kultura Cyfrowa - pocztówki 2

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

 

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w zakresie wyznaczonym na pierwszy rok realizacji zadania. W ramach działań wykonano digitalizację następujących materiałów archiwalnych:

 1. ZESPÓŁ 2 - Zeszyty Atlasu Polskich Strojów Ludowych: Barbara Bazielich „Strój opolski” wyd. 2008, „Strój wilamowicki” wyd. 2001 i „Strój rozbarski” wyd. 2002, Aleksandra Jacher-Tyszkowa „Strój kielecki” wyd. 1977, Longin Malicki „Strój górali śląskich” wyd. 1956, Halina Mikułowska „Strój kujawski” wyd. 1953, Zbigniew Szewczyk „Strój Lachów Szczyrzyckich” wyd. 2007, Jan Wielek „Strój Lachów Limanowskich” wyd. 2008.
 2. ZESPÓŁ 3 - Materiał ilustracyjny (zdjęcia, rysunki, kolorowe tablice) i rękopiśmienny archiwalnych zeszytów Atlasu Polskich Strojów Ludowych. Są to materiały przygotowane do publikacji, z których część w ogóle nie znalazła się w wydanych książkach. Są to unikalne zdjęcia pochodzące z 1 połowy XX wieku, na których został udokumentowany sposób ubierania się mieszkańców wsi i miast z różnych regionów etnograficznych. Materiał ilustracyjny dot. następujących wydawnictw: Janina Krajewska „Strój opoczyński” wyd.1956, Halina Mikułowska „Strój kujawski” wyd. 1953, Adam Glapa „Strój szamotulski” wyd. 1951, Franciszek Kotula „Strój łańcucki” wyd. 1955, Jadwiga Świątkowska „Strój Księżacki” wyd. 1953, Edyta Starek „Strój górali spiskich” wyd. 1954 oraz Maria Żywirska „Strój kurpiowski” wyd. 1952. Poza wymienionymi we wniosku tytułami zdigitalizowano także materiał archiwalny dot. zeszytu APSL „Strój górali śląskich” Longina Malickiego. Nie zeskanowano pozycji „Strój lubelski (krzczonowski) Janusza Świeżego, ponieważ nie zawierała ona materiałów rękopiśmiennych i ilustracyjnych.
 3. ZESPÓŁ 4 - Materiały rozproszone dotyczące stroju ludowego i tradycyjnego zdobnictwa znajdujące się w Archiwum PTL z lat 1900–1952. Są to materiały badaczy polskich: Seweryn Udziela „Pasy wieśniaków polskich używane w południowej części Małopolski i na Śląsku Cieszyńskim” oraz „Ornamentyka ludowa i jej znaczenie dla sztuki i przemysłu krajowego”, Maria Znamierowska-Prüfferowa „Wyrób pasków w okolicach Druskiennik”, Jan P. Dekowski „Kądzielnice w powiecie łowickim”, Z. Krakowska „Kożusznictwo w Garwolinie”, Helena Wnuk „Kroje ubiorów ludowych”, Adam Glapa „Pawie pióra i pasy w wielkopolskich strojach ludowych”. Dodatkowo 3 zbiory ściegów i haftów autorstwa niemieckich badaczy: Annelise Salchow, Margarette Schawaller „Wzory ściegów hafciarskich”, Hilde Berlet „Wzory ściegów hafciarskich oraz szwów krawieckich” i Marianna Küster „Wzory ściegów hafciarskich oraz krojów krawieckich”. Ostatnim zdigitalizowanym zespołem archiwalnym są autentyczne wycinanki ludowe w liczbie 16 sztuk wykonane z delikatnego papieru.

 

Zgodnie z harmonogramem w roku 2017 (pierwszym roku realizacji zadania) realizowano następujące zadania:

 1. Selekcja obiektów pod względem wartości etnograficznej i przygotowanie ich do digitalizacji

 2. Koordynacja merytoryczna projektu.
  Podczas spotkania Zespołu Projektu w siedzibie Wnioskodawcy dokonano selekcji materiałów przeznaczonych do digitalizacji, kierownik projektu (A. W. Brzezińska) ustaliła harmonogram działań z wykonawcami projektu (A. Michałowska, J. Tomaszewska),
  skonsultowano sposób opisu materiału z etnografami (H. Golla, P. Suchecka).

 3. Obsługa prawna zadania – uzyskanie ekspertyzy prawnej dot. sporządzenia umów licencyjnych oraz umów z autorami lub spadkobiercami majątkowych praw autorskich.
  Uzyskano ekspertyzę od prawnika (K. Rzeźnicka) w ramach I etapu prac.
  Przygotowano umowy licencyjne dla autorów / spadkobierców: Zbigniewa Szewczyka, Janusza Świeżego, Jana Dekowskiego, Edyty Starek – w trakcie realizacji. Ponadto przygotowano umowy sublicencyjne z Polskim Instytutem Antropologii dot. wydanych Atlasów Polskich Strojów Ludowych autorstwa: Jana Wielka, Haliny Mikułowskiej, Barbary Bazielich, Aleksandry Jacher-Tyszkowej, Adama Glapy w – trakcie realizacji. Wystosowano pisma o przyznanie licencji do autorów nieopublikowanych fotografii w serii „APSL”.
  Podjęto próby uzyskania zwolnienia z opłat licencyjnych w ZAIKSie dla fotografii objętych klauzulą „ZAIKS-wszelkie prawa zastrzeżone".

 4. Zakup infrastruktury na potrzeby digitalizacji do istniejącej pracowni digitalizacyjnej – skaner sieciowy (powierzchnia skanowania A-3, rozdzielczość 600 dpi – zakup inwestycyjny), zestaw komputerowy (jednostka, monitor, klawiatura, mysz, system),
  oprogramowanie biurowe (Microsoft Office) oraz co najmniej 1 szt. 2TB dysku twardego zewnętrznego.
  Zgodnie z założeniami zakupiono i skalibrowano sprzęt niezbędny do realizacji projektu:
  Skaner sieciowy A-3, rozdzielczość 600 dpi, Kyocera FS-6525MFP
  Zestaw komputerowy:
  • jednostka (pamięć GoodRam IRIDIUM 8GB DDR4 2400 CL15 Czarna IR-2400D464L15S/8G; Procesor Intel Core i5-7400 Kaby Lake 3,00 GHz s. 1151 Box; Dysk Seagate BarraCuda ST1000DM010 1TB sATA III 64MB; MSI B250M PRO-VH DDR4 1151; Obudowa Zalman Z1 Black USB 3.0; Zasilacz NeoTEC Magnus MG-400W, ATX12V 2.4, 400W; LiteOn DVDRW+- iHAS122-14 SATA OEM Black; TP-Link TL-WN781ND karta Wi-Fi PCIe),
  • monitor (iiyama ProLite E2482HD-B1 24" FHD LED 5ms - z gwarancją iiyama),
  • klawiatura i mysz (Logitech 920-004508 Zestaw Wireless Desktop MK270),
  • system (Microsoft Windows 10 Home OEM 64-bit PL 1-pack)
  Oprogramowanie biurowe - MS Office 2016 Home Business 32-bit/x64 Polish Eurozone Medialess P2;
  Dysk zewnętrzny: WD My Passport 2TB USB 3.0 2,5" WDBYFT0020BBK-WESN Black

 5. Digitalizacja obiektów wraz z opracowaniem metadanych. Kontrola poprawności skanów i dodanie metadanych IPTC (zadanie wykonywane przez osobę, która nie skanowała kontrolowanego zasobu). Wprowadzanie informacji o obiektach digitalizowanych do
  Inwentarza Zbiorów Zdigitalizowanych.
  Wykonano 2584 skanów w rozdzielczości 600 dpi i 400 dpi (8 obiektów bibliotecznych, 19 archiwalnych). Informacje o digitalizowanych obiektach na bieżąco wprowadzano do Inwentarza Zbiorów Zdigitalizowanych. W celu uniknięcia błędów prace wykonywane były zamiennie - kontrola poprawności skanów, dodanie metadanych i wykonanie plików master wykonywane było przez osobę, która nie skanowała kontrolowanego zasobu.

 6. Opracowanie zdigitalizowanych materiałów w dLibrze. Przygotowanie wersji prezentacyjnej plików i publikacja w Bibliotece Cyfrowej UWr. Archiwizacja wewnętrzna w Bibliotece PTL i na serwerach BUWr.
  Zeskanowane obiekty zostały opracowane w dLibrze w formacie DublinCore. Wersje prezentacyjne części obiektów wykonano przy pomocy programów ScanTailor, Adobe Photoshop, Adobe Bridge i ABBYY Fine Reader, część obiektów jest publikowana w formacie IIP Image. Wszystkie obiekty zostały zarchiwizowane na dysku przenośnym (przechowywanym w siedzibie PTL) oraz na serwerach BUWr., a tym samym w sieci PIONIER.

 7. Prace informatyczne związane z kalibracją sprzętu do digitalizacji oraz utworzeniem podstrony projektu w ramach domeny PTL www.ptl.info.pl.
  Zgodnie z założeniem wykonano prace związane z kalibracją sprzętu oraz utworzono podstronę projektu: http://ptl.info.pl/dzialalnosc-naukowa/granty-projekty-dotacje/mkidn/214,Kultura-Cyfrowa-2017.html

 8. Obsługa księgowa projektu.
  Zapewniono obsługę księgowa zadania.

 

DZIAŁANIA WSPÓŁORGANIZATORÓW

 

 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu:
  - wykonanie skanów wielkoformatowych przez Pracownię Reprografii i Digitalizacji BUWr.
  - archiwizacja zdigitalizowanych obiektów na serwerach BUWr i w sieci PIONIER.
 • Polski Instytut Antropologii:
  - przygotowanie umowy sublicencyjnej na publikację archiwalnych numerów Atlasu Polskich Strojów Ludowych,
  - konsultacje w zakresie nawiązania kontaktu ze spadkobiercami,
  - publikacja na stronach PIA 20 archiwalnych zeszytów APSL
  http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/pubindex?dirids=25

 

PROMOCJA ZADANIA

 

 • Informację o projekcie zamieszczono na stronie głównej PTL www.ptl.info.pl oraz utworzono podstronę projektu http://ptl.info.pl/dzialalnosc-naukowa/granty-projekty-dotacje/mkidn/214,Kultura-Cyfrowa-2017.html
 • Na stronie redakcji Atlasu Polskich Strojów Ludowych www.apsl.ptl.info.pl opublikowano 3 artykuły dot. projektu:
  - 12 września 2017, „Warmińskie spotkanie ze strojem kujawskim i haftem pałuckim”;
  - 18 września 2017, „Zaczynamy cyfryzację!”;
  - 9 października 2017, „Spotkanie Sekcji Stroju Ludowego z okazji 5-lecia działalności”.
 • Na oficjalnym profilu PTL w serwisie Facebook zamieszczono 3 artykuły
 • Zaprezentowano 1 referat konferencyjny oraz 1 komunikat:
  Referat 1: Anna Weronika Brzezińska, Mariola Tymochowicz, „Atlas Polskich Strojów Ludowych jako przykład dokumentacji, upowszechniania i kreowania dziedzictwa kulturowego” podczas konferencji w Cieszynie w dn. 22.11.2017 r.
  Komunikat 1: Anna Weronika Brzezińska, „Sekcja Stroju Ludowego 2012-2017”, podczas zebrania Sekcji Stroju Ludowego w Bytomiu w dn. 07.10.2017 r.

Zgodnie z wymogami umowy - 11.01.2018 r. złożono raport częściowy do MKiDN.

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Zakładane cele i rezultaty w zakresie wyznaczonym na drugi rok realizacji zadania zostały osiągnięte. Prace dot. ZESPOŁU 2, 3 i 4 zrealizowano w roku 2017.
W roku 2018 przystąpiono do digitalizacji ZESPOŁU 1 dot. spuścizny naukowej po etnografie i muzealniku Janie Piotrze Dekowskim (1907–1988) - wybór. Są to materiały etnograficzne, obejmujące okres XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem lat ok. 1930–1988. Po zapoznaniu się z wszystkimi jednostkami archiwalnymi Zespołu, w pierwszej kolejności wytypowano jednostki archiwalne stanowiące zwarty blok tematyczny, w którym znalazły się materiały dotyczące folkloru i obrzędowości ludowej oraz leksykonu pożywienia chłopów.

W roku 2018 (drugim roku realizacji zadania) wykonano następujące działania:

 1. Selekcja obiektów pod względem wartości etnograficznej i przygotowanie ich do digitalizacji.
  Kontynuacja prac - dokonano selekcji materiałów ZESPOŁU 1 przeznaczonych do digitalizacji. W pierwszej kolejności wytypowano jednostki archiwalne stanowiące zwarty blok tematyczny (materiały dotyczące folkloru i obrzędowości ludowej oraz leksykonu
  pożywienia chłopów).
 2. Koordynacja merytoryczna projektu.
  Zorganizowano spotkanie Zespołu Projektu, kierownik projektu (A. W. Brzezińska) ustaliła harmonogram działań na rok 2018 z wykonawcami projektu. Ustalono, że ze względu na dużą ilość skanów skład zespołu digitalizacyjnego będzie złożony z 3 osób (A. Michałowska, J. Tomaszewska, P. Suchecka) zaś konsultacje etnograficzne zostaną powierzone 1 etnografowi (H. Golla).
 3. Obsługa prawna zadania – uzyskanie ekspertyzy prawnej dot. sporządzenia umów licencyjnych oraz umów z autorami lub spadkobiercami majątkowych praw autorskich.
  W ramach II etapu prac uzyskano ekspertyzę od prawnika (K. Rzeźnicka) - dotyczącą dzieł osieroconych i ochrony danych osobowych (w digitalizowanym zespole znajdują się materiały z badań terenowych i konkursów folklorystycznych, niektóre z danymi
  osobowymi). Cały materiał opublikowano w BCUWr w wolnym dostępie. Do osób, których adresy udało się uzyskać wysłano pisma z prośbą o zgodę na udostępnienie materiałów. W jednostkach, w których adresów nie udało się ustalić materiały publikowane są z
  dodaniem formułki w opisie: "Prosimy o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących opublikowanych archiwaliów zawierających dane osobowe". Sfinalizowano zawarcie umowy sublicencyjnej z Polskim Instytutem Antropologii dot. wydanych Atlasów Polskich Strojów Ludowych autorstwa: Jana Wielka, Haliny Mikułowskiej, Barbary Bazielich, Aleksandry Jacher-Tyszkowej, Adama Glapy.
 4. Digitalizacja obiektów wraz z opracowaniem metadanych. Kontrola poprawności skanów i dodanie metadanych IPTC (zadanie wykonywane przez osobę, która nie skanowała kontrolowanego zasobu). Wprowadzanie informacji o obiektach digitalizowanych do
  Inwentarza Zbiorów Zdigitalizowanych. Wykonano 8200 skanów w rozdzielczości 600 dpi (21 jednostek archiwalnych). Informacje o digitalizowanych obiektach na bieżąco wprowadzano do Inwentarza Zbiorów Zdigitalizowanych. W celu uniknięcia błędów kontrola poprawności skanów wykonywana była przez osobę, która nie skanowała kontrolowanego zasobu.
 5. Opracowanie zdigitalizowanych materiałów w dLibrze. Przygotowanie wersji prezentacyjnej plików i publikacja w Bibliotece Cyfrowej UWr. Archiwizacja wewnętrzna w Bibliotece PTL i na serwerach BUWr.
  Zeskanowane obiekty zostały opracowane w dLibrze w formacie DublinCore. Wersje prezentacyjne wszystkich obiektów zostały wykonane w formacie IIP Image i podlinkowane w dLibrze. Cały materiał został zarchiwizowany na dysku przenośnym
  (przechowywanym w siedzibie PTL) oraz na serwerach BUWr, a tym samym w sieci PIONIER. Wszystkie jednostki (21 sygnatur) dostępne są w Bibliotece Cyfrowej UWr. i na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych. Będzie je można wyszukać także przez portal Europeana.
 6. Prace informatyczne związane z kalibracją sprzętu do digitalizacji oraz aktualizacja podstrony projektu w ramach domeny PTL www.ptl.info.pl.
  Zgodnie z założeniem zaktualizowano podstronę projektu: http://ptl.info.pl/dzialalnosc-naukowa/granty-projektydotacje/mkidn/214,Program-Kultura-Cyfrowa-2017-2019.html
 7. Obsługa księgowa projektu.
  Zapewniono obsługę księgowa zadania.

 

DZIAŁANIA WSPÓŁORGANIZATORÓW

 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu: archiwizacja zdigitalizowanych obiektów na serwerach BUWr i w sieci PIONIER.
 • Polski Instytut Antropologii: zawarcie umowy sublicencyjnej na publikację archiwalnych numerów Atlasu Polskich Strojów Ludowych oraz konsultacje w zakresie nawiązania kontaktu ze spadkobiercami

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Zakładane cele i rezultaty w zakresie wyznaczonym na ostatni rok realizacji zadania zostały osiągnięte. Prace dot. ZESPOŁU 2, 3 i 4 zrealizowano w roku 2017, a ZESPOŁU 1 częściowo zrealizowano w roku 2018. W roku 2019 kontynuowano prace związane z ZESPOŁEM 1 dot. spuścizny naukowej po etnografie i muzealniku Janie Piotrze Dekowskim (1907–1988) - wybór. Są to materiały etnograficzne, obejmujące okres XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem lat ok. 1930–1988.

W roku 2019 (trzecim roku realizacji zadania) wykonano następujące działania:

 1. Koordynacja merytoryczna projektu.
  Zorganizowano spotkanie Zespołu Projektu, kierownik projektu (A. W. Brzezińska) ustaliła harmonogram działań na rok 2019 z wykonawcami projektu. Podobnie jak w roku 2018, ze względu na dużą ilość skanów, skład zespołu digitalizacyjnego składał się z 3 osób (A. Michałowska, J. Tomaszewska, P. Suchecka).
 2. Digitalizacja obiektów wraz z opracowaniem metadanych. Kontrola poprawności skanów i dodanie metadanych IPTC (zadanie wykonywane przez osobę, która nie skanowała kontrolowanego zasobu). Wprowadzanie informacji o obiektach digitalizowanych do
  Inwentarza Zbiorów Zdigitalizowanych.
  Wykonano 5707 skanów w rozdzielczości 600 dpi (22 jednostki archiwalne). Informacje o digitalizowanych obiektach na bieżąco wprowadzano do Inwentarza Zbiorów Zdigitalizowanych. W celu uniknięcia błędów kontrola poprawności skanów wykonywana była przez osobę, która nie skanowała kontrolowanego zasobu.
 3. Opracowanie zdigitalizowanych materiałów w dLibrze. Przygotowanie wersji prezentacyjnej plików i publikacja w Bibliotece Cyfrowej UWr. Archiwizacja wewnętrzna w Bibliotece PTL i na serwerach BUWr.
  Zeskanowane obiekty zostały opracowane w dLibrze w formacie DublinCore. Wersje prezentacyjne wszystkich obiektów zostały wykonane w formacie IIP Image i podlinkowane w dLibrze. Cały materiał został zarchiwizowany na dysku przenośnym (przechowywanym w siedzibie PTL) oraz na serwerach BUWr, a tym samym w sieci PIONIER. Wszystkie jednostki (5707 skanów, 22 jednostki archiwalne) dostępne są w Bibliotece Cyfrowej UWr. i na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych. Będzie je można wyszukać także przez portal Europeana.
 4. Prace informatyczne związane z kalibracją sprzętu do digitalizacji oraz aktualizacja podstrony projektu w ramach domeny PTL www.ptl.info.pl.
  Zgodnie z założeniem zaktualizowano podstronę projektu: http://ptl.info.pl/dzialalnosc-naukowa/grantyprojektydotacje/mkidn/214,Program-Kultura-Cyfrowa-2017-2019.html
 5. Przeprowadzenie działań promocyjnych w Internecie, a także druk materiałów upowszechniających digitalizowany zespół.
  Zgodnie z założeniem przeprowadzono działania promocyjne. Promocja realizowana była w Internecie na stronach internetowych prowadzonych przez PTL oraz na stronach partnerów zadania: www.ptl.info.pl; www.apsl.ptl.info.pl; www.stroje.ptl.info.pl. Zamieszczono informacje na profilach w serwisie społecznościowym Facebook: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Atlas Polskich Strojów Ludowych.
  Przeprowadzono promocję i upowszechniono realizowany projekt w środowisku naukowym i regionalistycznym poprzez biuletyn (newslettera), w którym zamieszczono informacje dot. realizacji zadania wraz z przykładami zeskanowanych archiwaliów. Cztery
  numery biuletynu zostało rozsyłanych pocztą elektroniczną do wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (16 oddziałów terenowych, ponad 600 członków) oraz są zamieszczone na stronie internetowej Wnioskodawcy.
  Wydano serię pocztówek z wybranymi archiwalnymi fotografiami i wycinankami ze zbiorów PTL. Zorganizowano spotkanie dla studentek i studentów etnologii poznańskiej w siedzibie Towarzystwa, które odbyło się 21 maja 2019 roku. W ramach spotkania mgr Aleksandra Michałowska przeprowadziła 1,5 h wykład pt. "Cyfryzacja zbiorów i realizacja projektów
  dotyczących upowszechniania". Uczestniczki i uczestnicy zapoznali się także z pracownią komputerową, w której realizowany był projekt. Ponadto zorganizowano spotkanie członków Oddziału PTL we Wrocławiu, na którym przedstawiono realizację prac nad
  projektem. W dwóch spotkaniach udział wzięło łącznie 50 osób.
  Upowszechniono zadanie w mediach, na stronach internetowych: kwartalnik "Przegląd Wielkopolski" (wydawca Wlkp. Towarzystwo Kulturalne), Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, Cyfrowa Etnografia (wydawca PIA), portal In crudo, portal muzykatradycyjnapl,
  portal kulturaludowa.pl.
 6. Obsługa księgowa projektu.
  Zapewniono obsługę księgowa zadania.

 

DZIAŁANIA WSPÓŁORGANIZATORÓW

 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu: archiwizacja zdigitalizowanych obiektów na serwerach BUWr i w sieci PIONIER.
  • Polski Instytut Antropologii: zawarcie umowy sublicencyjnej na publikację archiwalnych numerów Atlasu Polskich Strojów Ludowych; konsultacje w zakresie nawiązania kontaktu ze spadkobiercami oraz promocja zadania w internecie w serwisie społecznościowym Facebook.
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.