Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]granty, projekty, dotacje » mkidn
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

PROGRAM KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2018

Umowa Nr 03913/18/FPK/DIK

 • ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH t. 48, wydanie zeszytu specjalnego
  - zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 20 000,00 zł

 

 

Celem zadania jest wydanie książki pt. "Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi" w serii wydawniczej Atlas Polskich Strojów Ludowych (jako tom 48) istniejącej od 1949 roku. Planowana publikacja to monografia zbiorowa pod redakcją dr hab. A.W. Brzezińskiej, mgr A. Paprot-Wielopolskiej i dr M. Tymochowicz, na którą składa się 20 tekstów napisanych przez uznanych specjalistów reprezentujących czołowe instytucje badawcze i instytucje kultury w Polsce. Książka uzyskała pozytywne recenzje przygotowane przez dr A. Drożdż (UŚ w Cieszynie) oraz Prof. UMCS dr hab. Martę Wójcicką (UMCS Lublin), jest też formą podsumowania 5 lat funkcjonowania Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Dzięki promocji publikacji możliwe będzie upowszechnienie wiedzy z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego dot. rzemiosła i rękodzieła.


Planowany SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – współczesna problematyka badań nad strojem ludowym


Część I. INSPIRACJE

 • Regina Kulig, „Sztuka ludowa XXI wieku, czyli inspiracje motywami folkowym we współczesnym wzornictwie”
 • Marta Sałyga, „Ubrać górala. O rozkwicie „folkloru” w gminie Nowy Targ”
 • Tymoteusz Król, „Praca ciężka i niezapłacona, czyli rzecz o wilamowskim krawiectwie”
 • Kinga Czerwińska, „Koronka koniakowska – tradycja w nowej odsłonie”
 • Aleksandra Malczyk, „Nowe życie śląskich jakli”
 • Izabela Jasińska, „Motyw róży w opolskim hafcie ludowym na fartuchach z przełomu XIX i XX wieku”
 • Magdalena Brandt, „Próba rewitalizacji stroju opolskiego (przykład Związku Śląskich Kobiet Wiejskich / Verein Schlesischer Landfrauen)”
 • Katarzyna Waszczyńska, „Jecha jedwabna, bursztyny duże, bo Kurpsioneczkijek w sadzie róże… Refleksje o kurpiowskim stroju kobiecym”


Część II. UPOWSZECHNIANIE

 • Alicja Mironiuk-Nikolska, „Od Wystawy Paryskiej w 1937 roku do kolekcji De Agostini – stroje ludowe w miniaturze. Koncepcje – twórcy – realizacja”
 • Urszula Baszczyńska-Gosz, „Pasja sposobem na życie, czyli słów kilka o haftach Edwarda Szumana”
 • Aleksandra Paprot-Wielopolska, „Funkcjonowanie tradycyjnego rękodzieła na Warmii – przykład haftu czepcowego Krystyny Tarnackiej z Lidzbarka Warmińskiego”
 • Anna Kurpiel, „Strój na scenie (na podstawie badań porównawczych amatorskich zespołów ludowych)”
 • Anna Sznajder, „Nieformalne kobiece grupy rękodzieła – ich rola i znaczenie dla hobbystów, profesjonalistów i badaczy. Refleksje z polskich i brytyjskich doświadczeń badawczych”
 • Anna Rumińska, „Afgany – geneza i klasyfikacja”


Część III. BADACZE

 • Agnieszka Łachowska, „Portret ślubny nowożeńców w świetle wiejskich strojów ludowych na obszarze wschodniej części Dolnych Łużyc w granicach województwa lubuskiego w XIX i XX wieku do 1945 r.”
 • Elżbieta Oficjalska, „Tematyka stroju ludowego w publikacjach „Oberschlesien im Bild” w latach 1924-1936”
 • Joanna Minksztym, „W pięknym dziale strojów i haftów…” dr Zofia Grodecka oraz jej praca kolekcjonerska i naukowa w poznańskim Muzeum Etnograficznym 1960-1986”
 • Mariola Tymochowicz, „Janusz Świeży i jego sposoby opracowywania strojów lubelskich w latach 30-50. XX wieku”
 • Anna Weronika Brzezińska, „Spuścizna Jana P. Dekowskiego dotycząca zdobnictwa strojów ludowych regionu łódzkiego w zbiorach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”
 • Anna Deredas, Alicja Piotrowska, „Strój w archiwum – spuścizna naukowa Anny Kowalskiej-Lewickiej i Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej”

  Bibliografia
  Summary, Zusammenfassungen, Резюме
  REGULAMIN SEKCJI STROJU LUDOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO
  KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI SEKCJI STROJU LUDOWEGO W LATACH 2012-2017
  KLASYFIKACJA STROJÓW LUDOWYCH WG. POLSKIEGO ATLASU STROJÓW LUDOWYCH

 

Zespół projektu:

 • ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA, doktor habilitowana w zakresie etnologii, instruktorka rękodzieła artystycznego. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2011 roku
  redaktorka naczelna serii Atlas Polskich Strojów Ludowych oraz wiceprzewodnicząca Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Członkini Rady ds niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy MKiDN.
 • MARIOLA TYMOCHOWICZ, doktor kulturoznawstwa oraz etnolożka, pracuje w Instytucie Kulturoznawctwa UMCS w Lublinie oraz w Muzeum Lubelskim, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2011 roku zastępczyni redaktor
  naczelnej serii Atlas Polskich Strojów Ludowych oraz przewodnicząca Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL. Współpracuje z zespołami regionalnymi jako konsultantka ds strojów ludowych i wizerunku scenicznego.
 • ALEKSANDRA PAPROT-WIELOPOLSKA, magister kulturoznawstwa i etnologii, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2012 roku sekretarz Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL.
  Badaczka terenowa i animatorka kultury regionalnej. Prowadziła m.in. badania dot. niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Warmii, Żuławach i Powiślu.
  Wykonawczynie w latach 2013-2014 wspólnie realizowały projekt badawczy mający na celu dokumentację tradycyjnego rękodzieła w Wielkopolsce (snutka golińska), na Podlasiu (perebory) i Małopolsce (bobowska koronka klockowa). Efektem tych badań jest
  wspólna publikacja: Brzezińska, A. W., Paprot, A., Tymochowicz, M., "Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności", seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 44, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  2015.
 • PAULINA SUCHECKA - etnograf, dyrektor Biura PTL odpowiedzialna za organizowanie i prowadzenie dytrybucji wydawnictw, w tym za prowadzenie wymiany z intytucjami krajowymi i zagranicznymi.
 • AGATA SIKORA - główna księgowa PTL odpowiedzialna za prawidłowy przebieg realizacji zadania pod względem formalnym oraz odpowiedzialna za złożenie finansowego raportu końcowego.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania

 

Wszystkie zakładane cele i rezultaty zadania zostały osiągnięte.
Głównym celem zadania było opracowanie redakcyjne, merytoryczne, językowe i graficzne, druk oraz promocja publikacji pod red. A. W. Brzezińskiej, A. Paprot-Wielopolskiej i M. Tymochowicz "Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi", seria PTL: "Atlas Polskich Strojów Ludowych", tom 48. 
Dzięki wydaniu publikacji zrealizowano cel naukowy i edukacyjny, jakimi jest popularyzacja wiedzy z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego dotycząca rzemiosła i rękodzieła poprzez opublikowanie oryginalnych i recenzowanych tekstów autorstwa uznanych badaczek / badaczy specjalizujących się w tematyce strojów ludowych oraz ich zdobnictwa.

Dane dot. publikacji:
Tytuł: "Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi".
Redakcja naukowa: Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz (red.)
Seria wydawnicza PTL: "Atlas Polskich Strojów Ludowych", t. 48
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Rok wydania: 2018
ISBN: 9788364465314
Liczba stron: 308

W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

1. Prace redakcyjne:

 • redakcja naukowa tomu - red. A.W. Brzezińska;
 • redakcja merytoryczna tekstów - red. A.W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, M. Tymochowicz;
 • redakcja językowa tekstów - W. Sytek;
 • wybór zdjęć ilustrujących poszczególne teksty wykonany przez autorki i autorów oraz redaktorki tomu;
 • wykonanie tłumaczenia streszczeń na j. angielski - M. Świtała, niemiecki - S. Geelhaar i rosyjski - A. Bortnowski;

 

2. Prace techniczne:

 • wykonanie projektu okładki, skład i łamanie publikacji, wykonanie drugiej korekty, eksport książki do pliku drukarskiego - K. Tużylak;
 • wykonanie drugiej korekty - W. Sytek;
 • druk - firma Partner Poligrafia w Białymstoku;

 

3. Promocja publikacji:

 • organizacja 3 spotkań promocyjnych: w siedzibie Wnioskodawcy we Wrocławiu (spotkanie w dn. 28.11.2018 organizowane przez PTL O/Wrocław we współpracy z Muzeum Etnograficznym Oddział MNWr., udział 1 wolontariusza - doktorantki) oraz w siedzibach partnerów zadania w Poznaniu (spotkanie w dn. 14.12.2018 organizowane przez PTL O/Poznań we współpracy z Muzeum Etnograficznym MNP i Inst. Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, udział 1 wolontariusza - doktorantki) i Lublinie (spotkanie 17.11.2018 organizowane przez PTL O/Lublin we współpracy z Muzeum Lubelskim i Instytutem Kulturoznawstwa UMCS);
 • zamieszczenie informacj o projekcie na stronach internetowych wnioskodawcy, redakcji APSL oraz partnera IEiAK UAM;
 • zamieszczenie informacji na stronach serwisu społecznościowego Facebook;
 • wysłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej do członkiń i członków PTL.

 

4. Podsumowano realizację zadania i sporządzono raport końcowy.

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.