Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]granty, projekty, dotacje » nprh
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]
nprh_logo_ok.png

2019-2025 SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH. PUBLIKACJA KSIĄŻKI ORAZ UPOWSZECHNIENIE WYNIKÓW W INTERNECIE NA PLATFORMIE STROJELUDOWE.NET

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Numer projektu: Nr 0133/NPRH8/H11/87/2019

Okres realizacji projektu: 30.06.2020-31.05.2025

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie „Słownika terminologicznego polskich strojów ludowych" w formie słów kluczowych w układzie gniazdowym. Stworzenie pierwszego tego typu Słownika pozwoli na zaprezentowanie w jednym miejscu większości pojęć związanych z polskimi strojami ludowymi, czyli 109 typów, w tym 20 jeszcze nieopracowanych i nieprezentowanych w żadnym wydawnictwie. W pierwszej części ujęte będą zagadnienia związane z procesem wytwarzania ubrań i dodatków, w drugiej – wszystkie elementy z jakich składał się strój kobiecy, męski, dziecięcy z uwzględnieniem podziału na codzienny, świąteczny i obrzędowy. Drugim zadaniem, ściśle związanym z procesem powstawania Słownika, jest poprawienie i poszerzenie o kolejne typy strojów działającej platformy internetowej – strojeludowe.net. Opisy przygotowane na stronę, opatrzone bogatą ikonografią, zawierać będą m.in. nazwy gwarowe i regionalne poszczególnych elementów stroju, które wykorzystają autorzy haseł słownikowych.

STRONA PROJEKTU

https://slownikstrojow.wordpress.com

 

WYKONAWCY

KIEROWNICZKA PROJEKTU:

dr hab. Mariola Tymochowicz PTL O/Lublin, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie

WYKONAWCY PROJEKTU:

dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska PTL O/Poznań, Instytut Antropologii i Etnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Kinga Maria Czerwińska, PTL O/Cieszyn, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Joanna Minksztym, PTL O/Poznań, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, PTL O/Kraków, Instytut Etnologii i Antropologii, Kulturowej Uniwersytet Jagielloński

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska, PTL O/Gdańsk, Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański

mgr Elżbieta Piskorz-Branekowa, PTL O/Warszawa

mgr Małgorzata Kunecka, PTL O/Warszawa, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. prof. Witolda Dynowskiego, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

mgr Tymoteusz Wiktor Król, PTL O/Warszawa, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

mgr Patryk Rutkowski, PTL O/ Kraków, Uniwersytet Śląski - Szkoła Doktorska, Katowice

ZADANIA

 1. Opracowanie schematów haseł słownikowych oraz schematów opisów strojów ludowych na stronę internetową. Zakup aparatury badawczej.           
 2. Gromadzenie materiałów źródłowych - krajowe i zagraniczne kwerendy muzealne, archiwalne i biblioteczne. Wykonanie dokumentacji fotograficznej nowo opracowanych strojów.
 3. Opracowanie haseł i konkretnych typów strojów przez autorów i ich merytoryczna redakcja przez zespoły redakcyjne; wprowadzanie uzupełnień, korekty.
 4. Przygotowanie słownika do druku (projekt graficzny, tłumaczenie, redakcja językowa i korekta, prace wydawnicze i drukarskie).          
 5. Rozbudowa strony internetowej strojeludowe.net (projekt, badania ux, programowanie, tłumaczenia, korekta, implementacje, testowanie) i udostepnienie nowych typów strojów.
 6. Działania upowszechniające wynika badań oraz znaczenia projektu dla kultury polskiej, w tym organizacja międzynarodowej konferencji naukowej.

 

ROK 2020

Realizacja projektu:

Zad. 1. Opracowanie schematów haseł słownikowych oraz schematów opisów strojów ludowych na stronę internetową. Zakup aparatury badawczej.

 • opracowano dwa schematy układów gniazdowych do tomu I i II Słownika;
 • przygotowano dwie instrukcje (osobną do tomu I i do tomu II) dla autorów przygotowujących hasła;
 • przygotowano instrukcję dla autorów opracowań strojów zamieszczanych na stronie internetowej www.strojeludowe.net;
 • zakupiono dwa laptopy z oprogramowaniem oraz dwa dyski zewnętrzne do pracy dla kierownika projektu i asystenta.


Zad. 2. Gromadzenie materiałów źródłowych - krajowe i zagraniczne kwerendy muzealne, archiwalne i biblioteczne. Wykonanie dokumentacji fotograficznej nowo opracowanych strojów.

 • przeprowadzono kwerendy w zbiorach Biblioteki w Sokołowie Podlaskim;
 • rozesłano prośby o współpracę do instytucji wskazanych przez autorów opracowań;
 • pozyskano fotografie i archiwalia z następujących instytucji: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie; Muzeum Śląskie w Katowicach; Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie; Muzeum Regionalne w Siedlcach; Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej; Muzeum PTTK w Gorlicach; Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Persina w Kobylance; Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

 

Zad. 3. Opracowanie haseł i konkretnych typów strojów przez autorów i ich merytoryczna redakcja przez zespoły redakcyjne; wprowadzanie uzupełnień, korekty.

 • opracowano 8 haseł do tomu I słownika i 6 do tomu II;
 • przeprowadzono redakcję merytoryczną opracowanych haseł przez redaktorki;
 • przygotowano dwa nowe opracowania (strój z okolic Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa, strój Pogórzan) oraz trzy uzupełnienia istniejących opracowań (strój wilamowski, strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, strój zamojski);
 • przygotowano 6 biogramów twórców wykonujących elementy stroju ludowego.

 

Zad. 5. Rozbudowa strony internetowej strojeludowe.net (projekt, badania ux, programowanie, tłumaczenia, korekta, implementacje, testowanie) i udostepnienie nowych typów strojów.

 • przeprowadzono badania ux strony internetowej;
 • rozpoczęto projektowanie nowej wersji strony;
 • przetłumaczono jedno opracowanie i przygotowano instrukcję dla innych tłumaczy;
 • dokonano korekty przygotowanych opracowań.

 

Zad. 6. Działania upowszechniające wynika badań oraz znaczenia projektu dla kultury polskiej, w tym organizacja międzynarodowej konferencji naukowej.

 • utworzono stronę internetową;
 • przygotowano i opublikowano artykuł;
 • brano udział w konferencji;
 • zaprezentowano projekt na spotkaniu sekcji stroju ludowego działającej przy PTL.

 

ROK 2021

Realizacja projektu:

Zad. 2. Gromadzenie materiałów źródłowych - krajowe i zagraniczne kwerendy muzealne, archiwalne i biblioteczne. Wykonanie dokumentacji fotograficznej nowo opracowanych strojów.

 • przeprowadzono kwerendy w muzeach, archiwach i w terenie;
 • rozesłano prośby o współpracę do instytucji wskazanych przez autorów opracowań;
 • pozyskano fotografie i archiwalia z następujących instytucji: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie; Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie; Muzeum Narodowe w Lublinie; Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie; Muzeum im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie; Muzeum Zamojskie w Zamościu; Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie; Małopolskie Centrum Kultury Ludowej „Sokół”.

 

Zad. 3. Opracowanie haseł i konkretnych typów strojów przez autorów i ich merytoryczna redakcja przez zespoły redakcyjne; wprowadzanie uzupełnień, korekty.

 • opracowano  4 gniazda słownikowe do tomu I słownika i  3 do tomu II;
 • przeprowadzono redakcję merytoryczną opracowanych haseł przez redaktorki;
 • przygotowano 27 nowych opracowań oraz 20 uzupełnień istniejących opracowań przygotowano 10 biogramów twórców wykonujących elementy stroju ludowego.

 

Zad. 5. Rozbudowa strony internetowej strojeludowe.net (projekt, badania ux, programowanie, tłumaczenia, korekta, implementacje, testowanie) i udostepnienie nowych typów strojów.

 • wykonano oprogramowanie strony i wdrożono je dla wersji mobilnej i desktopowej;
 • przebudowano stronę zgodnie z wynikami badań ux przeprowadzonych w 2020 r.;
 • wykonano projekt graficzny strony z uwzględnieniem nowoopracowanych strojów;
 • przeprowadzono szkolenie dla osób implementujących treści na stronę;
 • dokonano korekty przygotowanych opracowań.

 

Zad. 6. Działania upowszechniające wynika badań oraz znaczenia projektu dla kultury polskiej, w tym organizacja międzynarodowej konferencji naukowej.

 • prowadzenie internetowej strony projektu;
 • udział w konferencji;
 • zaprezentowano projekt na spotkaniu sekcji stroju ludowego działającej przy PTL w Przysusze. 

 

ROK 2022

Realizacja projektu:

Zad. 2. Gromadzenie materiałów źródłowych - krajowe i zagraniczne kwerendy muzealne, archiwalne i biblioteczne. Wykonanie dokumentacji fotograficznej nowo opracowanych strojów.

 • przeprowadzono kwerendy w muzeach, archiwach i w terenie
 • rozesłano prośby o współpracę do instytucji wskazanych przez autorów opracowań;
 • pozyskano fotografie i archiwalia z następujących instytucji: (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Pruferowej w Toruniu; Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie; Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu; Muzeum Okręgowe w Pile; Muzeum Regionalne w Wolsztynie; Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskjej; Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią; Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie; Zamek Górków w Szamotułach; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie).

 

Zad. 3. Opracowanie haseł i konkretnych typów strojów przez autorów i ich merytoryczna redakcja przez zespoły redakcyjne; wprowadzanie uzupełnień, korekty.

 • opracowano  10 gniazd słownikowych do tomu I słownika i 7 do tomu II;
 • przeprowadzono redakcję merytoryczną opracowanych haseł przez redaktorki;
 • przygotowano 20 nowych opracowań oraz 13 uzupełnień istniejących opracowań
 • przygotowano 10 biogramów twórców wykonujących elementy stroju ludowego.

 

Zad. 5. Rozbudowa strony internetowej strojeludowe.net (projekt, badania ux, programowanie, tłumaczenia, korekta, implementacje, testowanie) i udostepnienie nowych typów strojów.

 • dokonano korekty przygotowanych opracowań
   

Zad. 6. Działania upowszechniające wynika badań oraz znaczenia projektu dla kultury polskiej, w tym organizacja międzynarodowej konferencji naukowej.

 • prowadzenie internetowej strony projektu
 • udział w konferencji;
 • zaprezentowano efektów prac nad projekt na spotkaniu sekcji stroju ludowego działającej przy PTL w Bytomiu. 

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.