Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]serie PTL
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

DZIEDZICTWO KULTUROWE

REDAKCJA:

Dorota Świtała-Trybek - redaktorka naczelna
Katarzyna Smyk – sekretarz redakcji
Teresa Smolińska - członkini redakcji 
Grażyna Ewa Karpińska - członkini redakcji
Anna Weronika Brzezińska - członkini redakcji
Kinga Czerwińska - członkini redakcji
Katarzyna Marcol - członkini redakcji


Kontakt z redakcją: switala.trybek@gmail.com

 

Seria wydawnicza Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – jako niezwykle wartościowa i potrzebna dla rozwijania i popularyzowania wiedzy o kulturze regionalnej „małych ojczyzn” w zjednoczonej Europie – została założona w 1995 roku.

Seria ta stwarza podstawę do zrozumienia, jak bardzo istotną sprawą dla człowieka są więzi emocjonalne z własnym regionem oraz umiejętność pogodzenia poczucia własnej tożsamości regionalnej i narodowej z postawą uniwersalizmu, typową dla jednostki funkcjonującej w różnych wspólnotach, np. rodzinnej, lokalnej, regionalnej, narodowej, również rówieśniczej, religijnej, politycznej, zawodowej. Transformacje tradycyjnej kultury ludowej (czy tzw. kultury typu ludowego) utożsamianej z dawnymi społecznościami powodują, że obowiązkiem badaczy staje się pozyskiwanie i opracowanie materiałów, a tym samym i porządkowanie wiedzy o kulturze konkretnych regionów.

Ta propozycja wydawnicza przeznaczona jest nie tylko dla wąskiej grupy specjalistów, etnologów, folklorystów, badaczy kultury, ale i dla nauczycieli oraz uczniów, a także dla wszystkich miłośników dziedzictwa kulturowego, interesujących się szeroko rozumianą kulturą regionalną i jej popularyzacją. Książki publikowane w tej serii z pewnością ułatwią rozwijanie wiedzy nie tylko o przeszłości historycznej danego regionu, ale głównie o jego tradycji kulturowej.

W serii mogą być drukowane prace monograficzne dotyczące procesu przemian tradycyjnej kultury niematerialnej i materialnej wybranych regionów (subregionów), miejsca regionalnego dziedzictwa kulturowego we współczesnej kulturze, kondycji wybranych zjawisk ocalałych w pamięci informatorów.

Nr ISSN 1899-024X

 

W serii „Dziedzictwo Kulturowe” ukazały się następujące tomy:

DK 1 Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, red. Z. Kłodnicki, 1996.  
DK 2 Pabian B., Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego, 2005.
DK 3 Simonides D., Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 2007.  
DK 4 Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, red. B. Bazielich, 2009.
DK 5 Bisek-Grąz M., Dziedzictwo kulturowe wałbrzyskiego: wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne, 2011. 
DK 6 Górnicka-Naszkiewicz B., Pamięć pokoleń. Tradycja kulturowa Kresowian subregionu głubczyckiego, 2018.  

We współpracy z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym ukazał się tom:
Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, red. B. Kopczyńska-Jaworska, A. Nadolska-Styczyńska, A. Twardowska, Pułtusk 2007. 

 

 

 

 

 

 

dziedzictwo_walbrzych.jpgdziedzictwo_slaska.jpg
 
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.