Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]patronat
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

TRYB UDZIELANIA PATRONATU PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego udziela patronatów tym wydarzeniom o zasięgu międzynarodowym i ogólnokrajowym, które w sposób bezpośredni są związane z upowszechnianiem wiedzy etnologicznej i antropologicznej oraz są zbieżne z celami Towarzystwa zawartymi w Statucie.

Objęcie patronatem może dotyczyć:

 • publikacji (także w wersji on line)
 • projektów
 • konferencji
 • wystaw
 • przedsięwzięć edukacyjnych (warsztaty, szkoły letnie, seminaria)
 • repozytoriów / platform cyfrowych


O przyznaniu patronatu decyduje ZG PTL w głosowaniu jawnym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku podpisywane jest porozumienie, w którym wskazane są zobowiązania obydwu stron, w tym:

 • zasady umieszczania logotypu PTL
 • zasady promowania wydarzenia na stronie internetowej Towarzystwa, w mediach społecznościowych oraz w korespondencji z członkiniami i członkami PTL

 
Celem uzyskania patronatu należy przesłać prośbę skierowaną do Zarządu Głównego PTL (na adres Biura PTL: ptl@ptl.info.pl) minimum 2 tygodnie przed planowanym przedsięwzięciem wraz z następującymi informacjami:

 • nazwa przedsięwzięcia
 • instytucja odpowiedzialna za organizację przedsięwzięcia
 • krótki opis przedsięwzięcia
 • osoba do kontaktu
 • uzasadnienie objęcia przez PTL patronatem danego przedsięwzięcia

 
Poszczególne Oddziały PTL mogą udzielać patronatów inicjatywom o zasięgu regionalnym lub lokalnym. W celu uzyskania takiego patronatu należy zwrócić się bezpośrednio do Zarządu Oddziału.


Sekcje tematyczne oraz Pracownia Edukacji Otwierającej funkcjonujące przy ZG PTL mogą udzielać patronatów inicjatywom, których cele są zbieżne z działalnością Sekcji. W celu uzyskania takiego patronatu należy zwrócić się bezpośrednio do Zarządu Sekcji. Po uzyskaniu zgody prosimy o poinformowanie o tym naszego Biura: ptl@ptl.infp.pl

Porozumienie w sprawie udzielenia patronatu - formularz do pobrania tutaj.

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.