Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [FaceBook][EN]

ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE - CALL FOR PAPERS

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (t. LIX, 2020 rok).

Redaktorki tematyczne tomu: dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, dr Katarzyna Majbroda

Kolejny tom „Łódzkich Studiów Etnograficznych” chcielibyśmy poświęcić rozważaniom wokół wielowątkowego zjawiska edukacji, animacji i działania w sferze publicznej w antropologicznej praxis, stawiając pytania o to:

Jak rozwijać i praktykować edukację społeczeństw otwartych oraz animować społeczności lokalne?

Jaką rolę ma do odegrania antropologia społeczno-kulturowa w zakresie praktykowania edukacji między-/wielokulturowej w przestrzeni publicznej?

 

 

Punktem wyjścia naszego zaproszenia do współtworzenia z nami publikacji na ten temat jest rozpoznanie, iż triada edukacja, animacja i działanie w przestrzeni publicznej wyznacza jeden spośród najważniejszych obszarów aktywności antropologów i antropolożek. Wspomniane konteksty rozwijania antropologicznej praxis wymagają zatem przemyślenia zarówno kategorii i koncepcji teoretycznych, jak i metod, narzędzi oraz strategii badawczych, których eksperymentalne wypracowywanie stanowi pilne zadanie rysujące się na horyzoncie wyzwań, przed którymi stoi antropologia społeczno-kulturowa oraz jej praktycy.

Refleksja nad proponowanymi przez nas kategoriami wydaje się szczególnie ważna w sytuacji, gdy obserwujemy dyskursy oraz praktyki o charakterze wykluczającym i dyskryminującym, które sprzyjają tworzeniu społeczeństwa zamkniętego, nieradzącego sobie zarówno z szeroko rozumianą innością, jak i z podobieństwem między pozornie odmiennymi grupami i społecznościami, które jest sukcesywnie wyciszane na rzecz eksponowania kategorii różnicy. Dostrzegamy potrzebę wypracowania strategii przeciwdziałania stygmatyzującym stereotypom, konfliktom na tle etnicznym, religijnym i genderowym i powiązanej z nimi przemocy fizycznej oraz mowy nienawiści.

Interesują nas także strategie i doświadczania związane z promowaniem szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony i popularyzacji kultury tradycyjnej, obrzędowości, tradycji lokalnych/regionalnych, zwyczajów oraz praktyk społeczno-kulturowych, które wypełniają życie społeczne. W tak wytyczonych celach mieszczą się inicjatywy z zakresu animacji kulturowej oraz edukacji otwierającej, koniecznej do współtworzenia społeczeństwa rozumiejącego aktualne procesy, zjawiska i praktyki społeczno-kulturowe, umiejącego funkcjonować w zróżnicowanym kulturowo świecie na zasadach akceptacji, wzajemnego szacunku i pokojowej koegzystencji, dbającego o dziedzictwo kulturowe.

Chcielibyśmy, by przygotowywany tom „Łódzkich Studiów Etnograficznych” stanowił przestrzeń wymiany poglądów i doświadczeń teoretyków i praktyków różnych form edukacji, animacji oraz działań podejmowanych w tym zakresie w kontekście ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego w przestrzeni publicznej. Dlatego też zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów osoby, które są zainteresowane rozwijaniem i promowaniem antropologicznie rozumianej edukacji, a także przedstawicieli innych dyscyplin, którzy w swojej refleksji naukowej oraz praktyce badawczej dzielą z antropologami i antropolożkami zainteresowanie tymi zakresami badawczymi.

Prosimy o przygotowanie tekstów do następujących działów naszego czasopisma:
• Rozprawy;
• Materiały z terenu;
• Komentarze i omówienia.

Przyjmujemy tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej i opracowane zgodnie z zasadami formalnymi ŁSE. Informacje i wytyczne dla autorów znajdują się na:
http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/LSE oraz http://lse.ptl.info.pl/.

Zgłaszanie tekstów oraz cała procedura redakcyjno-recenzyjna realizowana jest na Akademickiej Platformie Czasopism: http://apcz.pl.

Na artykuły czekamy do 15 listopada 2019 roku.

Call for papers (pl) pdf

Call for papers (eng) pdf

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.