Pracownia Edukacji Otwierającej
kontakt
[FaceBook][EN]obowiązek informacyjny RODO
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
kontakt [FaceBook][EN]

RODO - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POLSKIM TOWARZYSTWIE LUDOZNAWCZYM

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: RODO), w związku z tym Polskie Towarzystwo Ludoznawcze  (PTL) z siedzibą we Wrocławiu realizuje procedurę dostosowania zasad przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji prawnych.

PTL, jako administrator Pani / Pana danych osobowych, w związku z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego PTL wynikającego z RODO, informuje Panią / Pana o następujących zagadnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania:

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) i zgodnie z treścią RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Cofnięcie zgody:

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cele przetwarzania:

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie przez PTL działalności statutowej, w tym do:

-obsługi realizowanych zadań;

- przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru dot. danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator, celem realizacji celów, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, płeć, PESEL, data urodzenia, adres pocztowy, e-mail, telefon, dane kontaktowe, inne dane identyfikacyjne, numer rachunku bankowego.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla realizacji zadań; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy wykonania usługi w ramach zadania.

Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w opisanym wyżej celu. Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą również podmioty świadczące dla PTL usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych i instytucje zlecające realizację zadań publicznych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Państwa zgody.

Kontakt:

Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem siedziby, a także w drodze e-mailowej: ptl@ptl.info.pl; tel: 71 375 75 83.

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.