Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[FaceBook][EN]czasopisma PTL
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [FaceBook][EN]

ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE

ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE

Specyfikę „ŁSE” określają ramy współczesnych debat i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu. Dlatego podstawą prezentowanej tu antropologii zawsze są „studia w terenie” i materiał empiryczny pozyskany w trakcie samodzielnych badań terenowych. Teksty zaś przedstawiają wyniki aktualnie prowadzonych badań empirycznych i rozważania teoretyczne dotyczące problematyki zajmującej antropologów.

Od 2015 roku przyjęto praktykę wydawania tomów profilowanych tematycznie. Taka formuła pozwala na wielostronne przedstawienie konkretnego tematu przez autorów reprezentujących różne stanowiska metodologiczne, stosujących różne narzędzia badawcze, odmiennie czytających i interpretujących współczesną kulturową rzeczywistość.

 

Łódzkie Studia Etnograficzne indeksowane są w następujących naukowych bazach:

- Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych Bazhum
- Central and Eastern European Online Library [CEEOL]
- ICI Journals Master List
- Polska baza cytowań POL-index
- Directory of Open Access Journals [DOAJ]
- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities [CEJSH]

 

lse.ptl.info.pl

Łódzkie Studia Etnograficzne na Akademickiej Platformie Czaopism

Zespół redakcyjny: 

Redaktor naczelna - Grażyna Ewa Karpińska (Uniwersytet Łódzki)
Zastępca Redaktora Naczelnego - Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki)
Sekretarze Redakcji - Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki)
Adrian Mianecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Redaktor językowy (j.polski) - Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski)

Rdaktor językowy (j. angielski) - Klaudyna Michałowicz
Redaktor językowy (j.angielski) - Robert Lindsay Hodgart (University of Edinburgh)
Klaudyna Michałowicz (Uniwersytet Warszawski)
Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki)

 

Rada naukowa: 

Maja Godina Golja (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Lubliana), Róża Godula- Węcławowicz (Polska Akademia Nauk, Kraków), Božidar Jezernik (Univerza v Ljubljani, Lubliana), Padraic Kenney (Indiana University, Bloomington), Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski, Opole), Jacek Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Jana Pospíšilová (Akademie věd České Republiky, v.v.i., Brno), Peter Salner (Slovenska akademia vied, Bratysława), Sławomir Sikora (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Marta Songin-Mokrzan (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Blanka Soukupová (Univerzita Karlova, Praga), Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Andrzej Paweł Wejland (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Adres

"Łódzkie Studia Etnograficzne"

 ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź

 

Kontakt:

Phone: (+48 42) 635 61 50

E-mail: lse.redakcja@gmail.com

 

Teksty można przesyłać na adres redakcji: lse.redakcja@gmail.com

Łódzkie Studia Etnograficzne na Akademickiej Platformie Czasopism

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.