Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[FaceBook][EN]czasopisma PTL
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [FaceBook][EN]
lit_lud.jpg

LITERATURA LUDOWA

LITERATURA LUDOWA (eng. FOLK LITERATURE)

Nr ISSN 0024-4708

Zobacz aktualny numer i numery archiwalne

Literatura Ludowa na Akademickiej Platformie Czasopism

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo folklorystyczne wydawane we Wrocławiu, a zarazem oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Periodyk zajmuje się szeroko rozumianym folklorem i nowocześnie pojmowaną folklorystyką. Omawia więc i analizuje folklor środowisk wiejskich (dawnych i współczesnych), miejskich, zawodowych i in.; zajmuje się różnymi formami kultury popularnej. Na jego łamach publikowane są artykuły badaczy polskich i obcych z zakresu metodologii badań folkloru, teorii kultury, komparatystyki literacko-folklorystycznej, a także zamieszczane są recenzje prac naukowych związanych z folklorystyką i dziedzinami pokrewnymi. Od czasu do czasu ukazują się zeszyty monograficzne „Literatury Ludowej”, na ogół tematem jest wybrany problem badawczy lub prezentacja kultur danego regionu, tak w Polsce, jak i za granicą. Z pismem współpracują wybitni folkloryści i młodzi pracownicy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Publikacjom zawartym w każdym numerze towarzyszą streszczenia w języku angielskim.

Czasopismo Literatura Ludowa indeksowane jest w następujących naukowych bazach:

- Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych Bazhum
- Central and Eastern European Online Library [CEEOL]
- ICI Journals Master List
- Polska baza cytowań POL-index
- Directory of Open Access Journals [DOAJ]
- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities [CEJSH]
- EBSCO Information Services
- European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Zespół redakcyjny

 

Redaktor naczelna- Jolanta Ługowska (Uniwersytet Wrocławski), jola.lugowska@op.pl

Członkowie redakcji:

Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Justyna Deszcz-Tryhubczak (Uniwersytet Wrocławski)

Redaktor tematyczny (kultura popularna) - Anna Gemra (Uniwersytet Wrocławski)

Redaktor językowy - Ewa Serafin (Uniwersytet Wrocławski)

Sekretarz redakcji - Sabina Waleria Świtała

Rada Naukowa

Cristina Bacchilega (University of Hawaii)

Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Pauline Greenhill (University of Winnipeg)

Maria Jakitowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Antoni Kuczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Katia Michajłowa (Bułgarska Akademia Nauk)

Sadhana Naithani (Jawaharlal Nehru University, New Delhi)

Marek Oziewicz (University of Minnesota)

Dorota Simonides (Uniwersytet Opolski)

Roch Sulima (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)

John Stephens (Macquarie University)

Larisa Wachnina (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)

Katarzyna Williams (Australian National University)

Jack Zipes (University of Minnesota)

 

Adres redakcji:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

tel. +48 (71) 375 75 83

e-mail: ptl@ptl.info.pl

 

Osoba do kontaktu

Sabina Waleria Świtała

e-mail: literatura.ludowa@gmail.com

 

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: literatura.ludowa@gmail.com

Literatura Ludowa na Akademickiej Platformie Czasopism

 

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.