Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[FaceBook][EN]czasopisma PTL
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [FaceBook][EN]
lit_lud.jpg

LITERATURA LUDOWA JOURNAL OF FOLKLORE AND POPULAR CULTURE

Cel i zakres tematyczny

Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w formule Open Acces.

Celem czasopisma jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego forum umożliwiającego dyskusję i prezentację wyników badań nad historycznymi i współczesnymi formami folkloru oraz kultury popularnej. Publikujemy oryginalne artykuły z zakresu folklorystyki, antropologii kultury i studiów kulturowych oraz pokrewnych dziedzin zajmujących się analizą zjawisk dotyczących języka, literatury, historii, religii, widowisk, komunikacji i nowych mediów.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów, które mogą zawierać zarówno analizy teoretyczne, jak i studia przypadków oraz prezentacje wyników badań terenowych i danych etnograficznych, a także naukowe recenzje wydawnictw związanych z zakresem tematycznym naszego czasopisma (książki, katalogi wystaw, płyty, materiały multimedialne).

Przesyłanie tekstów:

Wskazówki dla Autorów

Teksty przesyłane do Literatury Ludowej. Journal of Folklore and Popular Culture powinny spełniać warunki opisane we wskazówkach dla autorów zamieszczonych na platformie APCZ

Kontakt (wszelkie pytania oraz przesyłanie książek i innych materiałów do zrecenzowania):

Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture
Instytut Nauk o Kulturze UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

e-mail: literatura.ludowa@gmail.com


Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Piotr Grochowski (Instytut Nauk o Kulturze; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Redakcja

Vihra Baeva (Institute of Ethnology and Folklore Studies; Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)

Petr Janeček (Institute of Ethnology; Charles University, Prague)

Aldona Kobus (Instytut Nauk o Kulturze; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Katarzyna Marak (Instytut Nauk o Kulturze; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Kristina Rutkovska (Institute for the Languages and Cultures of the Baltic; Vilnius University)

 

Rada Naukowa:

Cristina Bacchilega (University of Hawaii)

Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Pauline Greenhill (University of Winnipeg)

Maria Jakitowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Antoni Kuczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Katia Michajłowa (Bułgarska Akademia Nauk)

Sadhana Naithani (Jawaharlal Nehru University, New Delhi)

Marek Oziewicz (University of Minnesota)

Dorota Simonides (Uniwersytet Opolski)

John Stephens (Macquarie University)

Roch Sulima (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)

Larisa Wachnina (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)

Katarzyna Williams (Australian National University)

Jack Zipes (University of Minnesota)


Bazy indeksacyjne

Czasopismo Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture jest indeksowane w następujących bazach naukowych:

  • Central and Eastern European Online Library [CEEOL]
  • Directory of Open Access Journals [DOAJ]
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities [CEJSH]
  • EBSCO Information Services
  • European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • ICI Journals Master List
  • Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych Bazhum
  • Polska baza cytowań POL-index

 

Numer bieżący

Numery archiwalne

Spis treści numerów z lat 2000-2016

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.