Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO W SPRAWIE PUBLICZNEGO SZERZENIA POGLĄDÓW DYSKRYMINACYJNYCH

 

 

Jako społeczność współtworząca, istniejące od 125 lat, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wykluczania i dyskryminowania osób identyfikujących się ze społecznością  LGBT+. Niestety obecnie w Polsce obserwujemy eskalację wypowiedzi i zachowań mających taki charakter.

Szacunek dla drugiego człowieka jest podstawową wartością wpisaną w postawy humanistyczne, wolnościowe i demokratyczne, stanowiąc fundament nowoczesnych społeczeństw. Możliwość wyboru określonych postaw życiowych stanowi podstawowe prawo każdej i każdego z nas.

W 2016 roku byliśmy sygnatariuszami „Manifestu etnologów i antropologów polskich przeciw dyskryminacji”, który przez aklamację został przyjęty przez uczestniczki i uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Etnologów i Antropologów Polskich. Za niegodne uznajemy wszelkie formy dyskryminacji na tle religijnym, światopoglądowym, genderowym, etnicznym, politycznym oraz praktyki wykluczania jakichkolwiek grup i społeczności ze względu na ich cechy. Nasze Towarzystwo różnorodność postrzega jako wartość istotną dla kultur i społeczeństw we współczesnym świecie.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

 

Anna Weronika Brzezińska

Katarzyna Majbroda 

Anna Engelking

Hubert Czachowski 

Arkadiusz Jełowicki 

Anna Grabińska-Szczęśniak

Mariola Tymochowicz 

Elżbieta Berendt 

Katarzyna Barańska

Katarzyna Ceklarz

Grażyna Ewa Karpińska

Piotr Grochowski

 

STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO W SPRAWIE PUBLICZNEGO SZERZENIA POGLĄDÓW DYSKRYMINACYJNYCH - wersja pdf

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.