Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

OŚRODEK DOKUMENTACJI I INFORMACJI ETNOGRAFICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO (ODIE) Z SIEDZIBĄ W ŁODZI.

Ośrodek został powołany z inicjatywy prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej w 1968 roku przez Zarząd Główny PTL. Początkowo był kierowany przez samą Profesor, zaś w latach 1970-2011 przez prof. Bronisławę Kopczyńską-Jaworską, następnie w latach 2012-2019 przez dr Ingę Kuźmę. Aktualnie kierowany jest przez dr Alicję Piotrowską.

Głównym celem Ośrodka było  gromadzenie informacji na temat polskiego ruchu naukowego, działalności folklorystycznej oraz piśmiennictwa z zakresu etnografii, etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyki oraz nauk pokrewnych.

W oparciu o posiadane zbiory Ośrodek publikował w „Ludzie” oraz w osobnych wydawnictwach informacje  o konferencjach etnograficznych, wystawach, badaniach etnograficznych, jak również  o działalności twórców i rzemieślników ludowych (zob. T. Zakrzewska, Bibliografia etnograficznych prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych wykonanych na uniwersytetach polskich w latach 1946 – 1975, Warszawa: PWN 1979; Piękno użyteczne, czy piękno ginące… Informacja o realizacji programu Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ginące zawody”, Łódź: PTL 1997).

Ośrodek od 1986 roku prowadził prace nad elektroniczną bazą bibliograficzną nauk etnologicznych. Na jej podstawie opublikowano pięć tomów bibliografii bieżącej etnografii polskiej za lata 1961-1990, dwa tomy bibliografii retrospektywnej za lata 1926-1939 oraz bibliografię zawartości „Ludu” za lata 1895-1985 i „Literatury Ludowej” za lata 1957-1980.

Komputerowa baza danych bibliograficznych tworzona przez Ośrodek wykorzystywana była, między innymi, do opracowywania selektywnych wyborów bibliograficznych dla europejskich wydawnictw, jak International Bibliography of Social Science/Anthropology (wydawanej z inicjatywy UNESCO, redakcja w Londynie) oraz do Internationale Volkskundliche  Bibliographie (wydawanej do roku 1999 pod auspicjami SIEF i Deutsche Gesellschaft für Volkskunde – drukowane bibliografie IVB przestały być wydawane po 1999 r., zaś sama IVB upadła w 2010 r.).

W latach 2003-2007 Ośrodek w ramach projektu badawczego pt. „Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie” zmodernizował i połączył dla potrzeb Internetu wszystkie komputerowe bazy bibliograficzne oraz udostępnił całość na stronie http://etnobibliografia.pl/. Bibliografia ta uzupełniana jest na bieżąco.

Kontakt e-mail z ODiIE PTL:

ODiIE: odie.ptl@gmail.com

dr Alicja Piotrowska: piotrowska.alicjag@gmail.com; alicja.piotrowska@uni.lodz.pl
dr Inga Kuźma: inga.kuzma@uni.lodz.pl ; inga.kuzma.ul@gmail.com


Adres pocztowy ODiIE PTL:

Alicja Piotrowska / Inga Kuźma  
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej,
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź 

z dopiskiem: Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL

 

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.