Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]obowiązek informacyjny RODO
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

RODO - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POLSKIM TOWARZYSTWIE LUDOZNAWCZYM

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych deklaracji jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Towarzystwa. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy. Przyjęcie podstawy z art. 6 ust. 1 lit b RODO wynika z faktu, iż Statut w polskim porządku prawnym jest szczególnego rodzaju umową określającą prawa i obowiązki członków stowarzyszenia i na jego podstawie zostają one realizowane.
 4. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego otrzymuje Pani/Pana dane od oddziału do którego przynależność złożyła Pani/Pan deklarację.
 5. Pani/Pana dane mogą być powierzane oddziałom PTL, obsłudze biuro-kadrowo-księgowej, podmiotowi świadczącemu usługi IT, podmiotowi świadczącemu usługi prawne. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania członkostwa i po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku członkostwa,
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie uniemożliwieniem członkostwa w Towarzystwie.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 9. Nie przetwarzamy Pana/Pani danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem siedziby, a także w drodze e-mailowej: ptl@ptl.info.pl; tel: 71 375 75 83.
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.