Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

LIST OTWARTY POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO DO BIAŁORUSKICH NAUKOWCÓW I STUDENTÓW

         Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, reprezentujące całe środowisko etnologiczne w Polsce i zarazem należące do najstarszych polskich towarzystw naukowych, wyraża głęboką solidarność z białoruskimi wspólnotami akademickimi, poddawanymi bezprecedensowej przemocy w odpowiedzi na pokojowe protesty przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim.

            Brutalna przemoc fizyczna, pobicia i zatrzymania, wkraczanie uzbrojonych jednostek na teren wyższych uczelni, ograniczanie możliwości nauki i pracy – takie akty obserwujemy od początku bieżącego roku akademickiego w białoruskich instytucjach akademickich w całym kraju. Jest to tym bardziej oburzające, że instytucje te z założenia mają służyć wolności naukowych poszukiwań i swobodnemu wyrażaniu myśli. Są powołane do walki na argumenty, nie do przyjmowania razów milicyjnych pałek.

            Jesteśmy pełni szczerego podziwu dla pokojowej walki białoruskich studentek i studentów, naukowców i naukowczyń i wszystkich Białorusinek i Białorusinów o prawdę, uczciwość i wolność decydowania o swoim kraju i o sobie. Dzisiaj wobec całego świata demonstrujecie, jak zachować ludzką i społeczną godność w obliczu bezwzględnego terroru uzurpatorskiej władzy, która nie tylko podeptała demokrację, ale zwróciła się przeciwko prawom człowieka i własnemu narodowi.

            Szczerze solidaryzujemy się z Waszymi postulatami i wierzymy, że zwyciężycie. Że swoją wytrwałością i determinacją doprowadzicie do zaprzestania przemocy, ustąpienia byłego prezydenta, zwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz przeprowadzenia nowych, wolnych i uczciwych wyborów.

            Niech te skromne wyrazy naszej solidarności dodadzą Wam ducha w sprawiedliwej walce o nową Białoruś – kraj do życia, w którym jest miejsce dla wszystkich obywateli.

            Żywie Biełaruś!

            Niech żyje Białoruś!

                                                                                            W imieniu członkiń i członków

Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 

                                                                                                            Zarząd Główny PTL

 

 

Адкрыты ліст Польскага Таварыства Людазнаўства

 да беларускіх навукоўцаў і студэнтаў

 

Польскае Таварыства Людазнаўства, што аб’ядноўвае этнолагаў Польшчы і належыць да найстарэйшых польскіх навуковых таварыстваў, выказвае шчырую салідарнасць з беларускай акадэмічнай супольнасцю, якая сёння падвяргаецца беспрэцэдэнтнаму гвалту ў адказ на мірныя пратэсты супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў.

Брутальны фізічны гвалт, збіццё і арышты, уварванні ўзброеных атрадаў на тэрыторыю ўніверсітэтаў, абмежаванне магчымасцяў навукі і працы – усё гэта мы назіраем ад пачатку навучальнага года ў беларускіх акадэмічных інстытуцыях па ўсёй краіне. Гэта тым больш абуральна, што сэнс існавання такіх інстытуцый якраз у свабодзе навуковага пошуку і абмена думкамі. Яны ствараліся дзеля дыскусій з дапамогай аргументаў, а не міліцэйскіх дубінак.

З пачуццём шчырага захаплення назіраем за мірным змаганнем беларускіх студэнтак
і студэнтаў, работніц і работнікаў навукі, усіх беларусак і беларусаў за праўду і свабоду, за права самастойна вырашаць лёс як усяго краю, так і свой уласны. Сёння Вы паказваеце ўсяму свету, як захаваць чалавечую і грамадзянскую годнасць у сутыкненні з бязлітаснай уладай ўзурпатара, якая не толькі растаптала дэмакратыю, але таксама выступіла супраць правоў чалавека і ўсяго народа.

Мы выказваем шчырую салідарнасць з Вашымі пастулатамі і верым, што Вы пераможаце,
з настойлівасцю і рашучасцю пакончыце з гвалтам, прымусіце зысці былога прэзідэнта, вызваліце ўсіх палітычных вязняў і арганізуеце новыя, вольныя і справядлівыя выбары.

Няхай гэты сціплы выраз нашай салідарнасці ўмацуе Ваш дух у справядлівай барацьбе за новую Беларусь – краіну для жыцця, у якой ёсць месца для ўсіх грамадзянаў.

 

Niech żyje Białoruś!

Жыве Беларусь!

 

Ад імя сябровак і сяброў

Польскага Таварыства Людазнаўства

Галоўная ўправа ПТЛ

 

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.