Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]czasopisma PTL
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]
LiteraturaLudowa_ptl_01.jpg

LITERATURA LUDOWA. JOURNAL OF FOLKLORE AND POPULAR CULTURE

Cel i zakres tematyczny

Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w formule Open Access.

Celem czasopisma jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego forum umożliwiającego dyskusję i prezentację wyników badań nad historycznymi i współczesnymi formami folkloru oraz kultury popularnej. Publikujemy oryginalne artykuły z zakresu folklorystyki, antropologii kultury i studiów kulturowych oraz pokrewnych dziedzin zajmujących się analizą zjawisk dotyczących języka, literatury, historii, religii, widowisk, komunikacji i nowych mediów.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów, które mogą zawierać zarówno analizy teoretyczne, jak i studia przypadków oraz prezentacje wyników badań terenowych i danych etnograficznych, a także naukowe recenzje wydawnictw związanych z zakresem tematycznym naszego czasopisma (książki, katalogi wystaw, płyty, materiały multimedialne).

Teksty można przesyłać zarówno do planowanych numerów tematycznych (zob. Call for papers), jak i do zamieszczanego w każdym numerze działu ogólnego.

Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (40 p., dyscypliny: etnologia i antropologia kulturowa, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, polonistyka, nauki o komunikacji społecznej i mediach) i jest finansowane w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych".

Przesyłanie tekstów:

Wskazówki dla Autorów

Teksty przesyłane do Literatury Ludowej. Journal of Folklore and Popular Culture powinny spełniać warunki opisane we wskazówkach dla autorów zamieszczonych na platformie APCZ

Kontakt (wszelkie pytania oraz przesyłanie książek i innych materiałów do zrecenzowania):

Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture
Instytut Nauk o Kulturze UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

e-mail: literatura.ludowa@gmail.com


Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Piotr Grochowski (Instytut Nauk o Kulturze; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Redakcja

Vihra Baeva (Institute of Ethnology and Folklore Studies; Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)

Agnieszka Gołębiowska-Suchorska (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Petr Janeček (Institute of Ethnology; Charles University, Prague)

Aldona Kobus (Instytut Nauk o Kulturze; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Katarzyna Marak (Instytut Nauk o Kulturze; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Kristina Rutkovska (Institute for the Languages and Cultures of the Baltic; Vilnius University)

Elwira Wilczyńska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)


Rada Naukowa:
 

Janina Hajduk-Nijakowska, University of Opole, Institute of Polish and Cultural Studies, Polska
Marek Jakoubek, Charles University, Institute of Ethnology, Czech Republic
Waldemar Kuligowski, Adam Mickiewicz University, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Polska
Katya Mihaylova, Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Ethnology and Folklore Studies, Bułgaria
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Maria Curie Skłodowska University, Institute of Polish Philology, Polska
Anna Plotnikova, Russian Academy of Science, Institute of Slavic Studies, Rosja
Tatciana Valodzina, The National Academy of Sciences of Belarus, The Center for Belarusian Culture, Language and Literature Research, Białoruś
Aušra Žičkienė, Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Litwa


Bazy indeksacyjne

Czasopismo Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture jest indeksowane w następujących bazach naukowych:

  • Central and Eastern European Online Library [CEEOL]
  • Directory of Open Access Journals [DOAJ]
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities [CEJSH]
  • EBSCO Information Services
  • European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • ICI Journals Master List
  • Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych Bazhum

 

Numer bieżący

Numery archiwalne

Spis treści numerów z lat 2000-2016

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.