Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]serie PTL
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]
OKLADKA.jpg

ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH

REDAKCJA:

Anna Weronika Brzezińska – redaktor naczelna
Mariola Tymochowicz – zastępca redaktor naczelnej
Aleksandra Paprot-Wielopolska – sekretarz redakcji
Alicja Mironiuk-Nikolska – członkini redakcji
Justyna Słomska-Nowak - członkini redakcji

 

Atlas Polskich Strojów Ludowych to jedna z serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pierwszy zeszyt serii ukazał się w roku 1949, a celem utworzenia Atlasu było zestawienie powtarzających się typów ubioru oraz wyznaczenie czasu i miejsca ich występowania. Wszystkie zeszyty Atlasu zostały pogrupowane według następujących regionów: Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Mazowsze i Sieradzkie, Małopolska.

Funkcję redaktorów naczelnych pełnili: dr Józef Gajek, dr Janusz Kamocki oraz prof. dr hab. Barbara Bazielich.

Autorami poszczególnych zeszytów są znawcy przedmiotu i specjaliści w swojej dziedzinie – pracownicy muzeów i wyższych uczelni, zajmujący się problematyką przemian kultury ludowej, w szczególności odzieży, stroju ludowego i zdobnictwa.

Zgodnie z założeniami serii każdy z zeszytów jest poświęcony jednemu regionowi (lub miastu np. strój wilamowicki, strój Bambrów Poznańskich), a stały układ treści obejmuje takie zagadnienia jak: zarys historyczny rozwoju stroju na badanym obszarze; obecny stan stroju ludowego na badanym obszarze; zasięg badanego stroju (wraz z załączoną mapą); opis i zróżnicowanie stroju męskiego; szczegółowy opis stroju męskiego; opis i zróżnicowanie stroju kobiecego; szczegółowy opis stroju kobiecego; wytwórcy i materiały; tkaniny; zdobnictwo stroju: hafty, koronki, aplikacje, szamerunki; rekonstrukcje. Głównym celem serii jest jak najszersze opracowanie strojów ludowych występujących w obecnych granicach Polski, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Materiał jest adresowany do specjalistów (etnografów, historyków sztuki, historyków), a także dla animatorów lokalnych środowisk, członków zespołów folklorystycznych i regionalistów.

Od roku 2013 wydawane są także zeszyty specjalne, poświęcone zagadnieniom związanym z metodyką współczesnych badań nad strojami ludowymi oraz rzemiosłem i rękodziełem związanym z wytwórstwem strojów ludowych i inspirowanych nimi kostiumów scenicznych.

Z inicjatywy Redakcji APSL w roku 2012 decyzją Zarządu Głównego PTL powołana do życia została Sekcja Stroju Ludowego licząca obecnie 39 członków.

 

Informacja zeszytach APSL wydanych dzięki dofinansowaniu MNiSW w ramach programu NPRH tutaj.


Kontakt z redakcją: apsl@ptl.info.pl
Strona internetowa redakcji: http://apsl.ptl.info.pl/
Facebook
Wikipedia
Archiwalne zeszyty APSL są dostępne na stronie Biblioteki Cyfrowej PIA

Zeszyty APSL dostępne w sprzedaży:

Zeszyty specjalne:

 • Brzezińska, A. W., Paprot, A., Tymochowicz, M. (red.), (Re)konstruowane stroje ludowe. Jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 49, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2020 – cena: 45
 • Brzezińska, A. W., Paprot, A., Tymochowicz, M. (red.), Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 48, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2018 – cena: 45 zł
 • Brzezińska, A. W., Paprot, A., Tymochowicz, M., Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 44, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015 – cena: 40 zł
 • Brzezińska, A. W., Tymochowicz, M. (red.), Strój ludowy jako fenomen kulturowy, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 39, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2013 – wersja on line  
 • Brzezińska, A. W., Tymochowicz, M. (ed.), Folk dress as a cultural phenomenon, serie: "Atlas of Polish Folk Costume", vol. 39, Special Issue, Wrocław: Polish Ethnological Society 2016 – wersja on line   
   

Zeszyty monograficzne:

 • Bartosiewicz, M., Strój łowicki po 1953 roku, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych", red. nauk. zesz. J. Słomska-Nowak, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 42, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 9, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2014 – cena: 45 zł
 • Minksztym, J., Strój Bambrów Poznańskich, red. nauk. zesz. A. W. Brzezińska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 47, cz. II Wielkopolska, z. 6, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015 – cena: 30 zł
 • Minksztym, J., Rosolski, R., Strój kościański, red. nauk. zesz. A. W. Brzezińska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 41, cz. II Wielkopolska, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2014 – cena: 30 zł
 • Piskorz-Branekova, E., Strój zamojski, red. nauk. zesz. M. Tymochowicz, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 40, cz. V Małopolska, z. 17, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2013 – cena: 30 zł
 • Piskorz-Branekova, E., Stanaszek Ł. M., Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, red. nauk. zesz. A. Mironiuk-Nikolska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 45, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 11, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015 – cena: 40 zł
 • Trebunia-Staszel, S., Etynkowscy A. i M., Fiedler, K., E., Strój podhalański, red. nauk. zesz. M. Tymochowicz, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 46, cz. V Małopolska, z. 18, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015 – cena: 45 zł
   

Zeszyty archiwalne (reprinty):

 • Seweryn, T., Strój Krakowiaków Wschodnich, red. nauk. zesz. J. Gajek, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 27, cz. V Małopolska, z. 9, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1960 – cena: 10 zł
 • Kaznowska-Jarecka, B., Strój biłgorajsko-tarnogrodzki, red. nauk. zesz. J. Gajek, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 20, cz. V Małopolska, z. 8, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1958 – cena: 20 zł
 • Flizak S., Strój Zagórzan, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 18, cz. V Małopolska, z. 6, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1956 - cena: 26 zł
   

Wykaz wszystkich publikacji, które ukazały się w ramach serii jest dostępny TUTAJ

 

zamojski.jpgpobrane.jpgOKLADKA_wilanowski.jpgOKLADKA_podhalanskii.jpgAPSL-spiski.jpg
 
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.