Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - SERIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO REDAKTORA/REDAKTORKI NACZELNEGO/NACZELNEJ SERII WYDAWNICZEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zgodnie z przyjętą 24.01.2020 roku polityką wydawniczą dotyczącą serii wydawniczych, ogłasza 9 konkursów na stanowiska redaktorów/redaktorek naczelnych serii wydawniczych wybieranych w procedurze konkursowej na czteroletnie kadencje. Kadencja obejmie okres od 01.01.2021 do 31.12.2024 roku.

Zarząd Główny PTL ogłasza 9 konkursów na stanowiska redaktorów/redaktorek niżej wymienionych serii:

 1. Prace i Materiały Etnograficzne (PMiE) – wydawany od 1934 r.
 2. Prace Etnologiczne (PE)  – wydawane od 1947 r.
 3. Atlas Polskich Strojów Ludowych (APSL) – wydawana od 1949 r.
 4. Archiwum Etnograficzne (AE) – wydawane od 1951 r.
 5. Kultury Popularne Świata (KPŚ) – wydawana od 1958 r.
 6. Biblioteka Zesłańca (BZ) – wydawane od 1991 r.
 7. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (KPAE) – wydawane od 1993 r.
 8. Biblioteka Literatury Ludowej (BLL) – wydawana od 1995 r.
 9. Dziedzictwo Kulturowe (DK) – wydawane od 1995 r.

 

Zadania redaktora /redaktorki serii:

 • zorganizowanie zespołu redakcyjnego (składającego się z minimum 3 osób, w tym redaktora/ki naczelnego/ej, zastępcy/zastępczyni i sekretarza) i kierowanie jego pracami;
 • dbałość o wysoki poziom naukowy i merytoryczny publikacji;
 • organizowanie i koordynowanie procesu wydawniczego w porozumieniu z autorem/ami, ZG PTL oraz Biurem PTL
 • stworzenie Rady Naukowej serii składającej się z wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych z kraju i zagranicy; współpraca z Radą Naukową serii;
 • wstępna ocena materiałów przeznaczonych do publikacji (zgodnie z procedurami wydawniczymi PTL);
 • realizacja przyjętych założeń dotyczących profilu i charakteru serii;
 • zaangażowania w pozyskiwanie autorów
 • dbanie o markę serii oraz o zapewnienie jej rozgłosu i rozpoznawalności medialnej;
 • udział w posiedzeniach Rady Wydawniczej PTL i przedstawianie corocznych sprawozdań dla ZG PTL.

 

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku redaktora, adiustatora lub korektora;
 • wykształcenia i/lub dorobku w zakresie nauk etnologicznych oraz obszarach zgodnych ze Statutem PTL;
 • posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub społecznych;
 • odpowiedzialności za organizację i koordynowanie procesu redakcyjnego oraz przestrzeganie harmonogramu cyklu wydawniczego,
 • znajomości procedur wydawniczych PTL,
 • orientacji w aktualnych standardach wydawania publikacji zwartych;
 • przynależności do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego;
 • znajomości Statutu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego;

 

Dokumentacja konkursowa składana przez kandydatów powinna zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dwoma oświadczeniami;
 • CV;
 • wykaz publikacji naukowych za ostatnie 4 lata;
 • wykaz dotychczasowych prac redakcyjnych

 

Harmonogram konkursu:

 • ogłoszenie konkursu – 18.04.2020 r.
 • termin składania ofert – 01.07.2020 r.
 • ocena ofert pod względem formalnym i powiadomienie zakwalifikowanych kandydatów – 15.07.2020 r.
 • posiedzenie komisji konkursowej oraz rozmowy  (również via telefon/skype/messenger) z zakwalifikowanymi kandydatami – 10.09.2020 r.
 • ogłoszenie wyników konkursów – 31.09.2020 r.
 • podjęcie obowiązków redakcyjnych – 01.01.2021 r.

 

Zgłoszenia na konkurs zawierające wymaganą dokumentację prosimy przesyłać w formie elektronicznej (skany) na adres biura PTL: ptl@ptl.info.pl

w temacie „KONKURS na redaktora/kę naczelnego/ą serii*………….”

(oryginały prosimy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną)

 

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.

Zarząd Główny PTL zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu bez podawania przyczyn.

 

*należy wpisać tytuł serii

 

OGŁOSZENIE DO POBRANIA W FORMACIE PDF 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Uwaga: Praca redaktorek/ów w czasopismach i seriach wydawanych przez PTL podobnie jak działalność Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów i Przewodniczących Sekcji ma charakter społeczny. 

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.